Crowdfunding voor Politiebureautje ruim geslaagd

 

In de laatste week: sensationele eindspurt

 

Dat de Westerpost goed gelezen werd, merkten we al uit de vele reacties, die we de afgelopen vijf maanden ontvingen. Maar dat de krant zó goed gelezen werd... Wát een eindspurt hebben we gemaakt... Ongelofelijk... U ziet het prachtige resultaat.

 

 Sample Image

Het kleinste Politiebureautje van Nederland.

Tekening: Stadsherstel Amsterdam.

 

■ Door: Tamar Frankfurther en Stella van Heezik

 

Heel veel kleine en ook een paar grote donaties in deze eindfase, zorgen voor de geweldige eindstand van het project op 52.466 euro. Doordat we meer dan 50.000 euro hebben opgehaald, kan Stadsherstel, als restaurerende organisatie, inderdaad een lage huur vragen. Zo wordt het voor het niet-commerciële winkeltje / vvv'tje / ontmoetingspunt in het Politiebureautje straks een stuk makkelijker om succesvol te draaien.

 

Stadsherstel gaat het Politiebureautje begin oktober van de gemeente kopen. 37.500 euro gaat naar de aankoop en de afkoop van de erfpacht. De rest van het bedrag is voor achterstallig en toekomstig onderhoud. Iedere cent gaat naar het Politiebureautje.

Dank, dank, dank
We zijn een grote groep Slotenaren en anderen (die bezoekers ontvingen in het Politiebureautje en/of de opbrengst van hun verkochte spullen doneerden), de dorpsondernemers en de Sloterkerk (prijzen voor de Altijdprijsloterij) veel dank verschuldigd. Het is geweldig hoe iedereen de schouders onder dit project heeft gezet. Bij name noemen we: Jan Wich voor het  maken van de film voor de website en het arrestantenbordje, molenaar Rein Arler voor de digitale ondersteuning, Amsterdam Oilpainting als sponsor van de speciale sweaters, Anne Nicolai voor de prachtige barometer, die al die tijd de stand aangaf in het pandje, Erik Swierstra voor de fotografie en... last but not least: Ben Meijer voor het veelvuldig met groot enthousiasme bemannen van het Politiebureautje en het rondleiden van donateurs. Onze speciale dank gaat ook naar de Westerpost en de Molen van Sloten. Terwijl de financiële situatie van de molen zelf helaas verre van rooskleurig is, hebben alle molenvrijwilligers enthousiast grote steun verleend aan deze actie voor het Politiebureautje. (Wie weet wilt u de molen ook wel steunen door Vriend te worden...)

We zijn álle donateurs (klein en groot) zeer erkentelijk voor hun gulle bijdragen. In het bijzonder uiten we op deze plaats onze dank aan: T.J.F. Brouwer, F. Hovinga, Stichting Vrederijk, J. Hengeveld, T.J.F. Brouwer, H.P. Wuis, Stichting Heijmeijer van Heemstede, fam. Driessen, F. Vermeer, A.G. van Marwijk Kooij en P.T. Sick, R. Nieuwenhuizen, W.P Verdegaal en C.A.M.T. Verdegaal, F. Raat, M.L. Kollmar, P. van Laere, FFG-Properties BV, C. Meekel, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Tanamera Media B.V. en enkele anderen, die anoniem wilden blijven.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van hoe het verder gaat met het kleinste Politiebureautje van Nederland.

 

Uit: de Westerpost van 20 september 2017

 

Matinee Concert Sloterkerk zondagmiddag 24 september 2017

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam wordt op zondagmiddag 24 september 2017 om 15.00 uur een matinee concert gegeven.

Fluitiste Paula van Wijk zal een optreden verzorgen. Met haar ensemble laat zij ons genieten van composities van o.a. Telemann, Corelli en Borodin.

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, consumptie inbegrepen.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Maar u kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/sloterkerk
Inlichtingen en reserveringen via email: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken

 

Cultuurhistorische fietsexcursie langs de Sloterweg

Als altijd is het een genoegen om op een zondagochtend in september op de hoek van de Surinamestraat en de Sloterkade te wachten op belangstellenden voor de fietsexcursie langs de Sloterweg. Ooit begon de Sloterweg op deze plaats waar de overtoom de scheiding vormde tussen de Schinkel in het zuiden en de Kostverlorenvaart in het noorden. Waar de Amstelveenseweg afbuigt van de Overtoom, ooit een vaart, de Heiligewegsevaart. Beeldhouwwerk van Hildo Krop siert de brug. Café Oslo is druk beklant, net als de horeca verderop langs de Schinkel. Een traditie van eeuwen is nog springlevend.

Deze keer is er niet zoveel belangstelling voor de cultuurhistorie, ondanks het alleszins aangename weer. Met één deelnemer begin ik de lange weg naar Sloten. Langs de hele Sloterkade vinden we afwisseling van oude en nieuwe bebouwing met zeer wisselende rooilijnen. Een eeuw na de annexatie van de gemeente Sloten is het Amsterdam nog niet gelukt alles in een nieuw stramien te drukken. Maar ook de ontwerpen van het Surinameplein dateren al van voor 1921, wat erop duidt dat de gemeente Sloten bepaald welwillend stond tegenover de plannen voor verstedelijking. Alleen op een andere wijze dan de hoofdstad voor ogen stond.

Op het Jacob Marisplein bekijken we de plaats waar de watertoren heeft gestaan, op die plek loopt het plantsoenhekje nog steeds in de ronding van die toren. Dit wijkje is al gebouwd in het begin van de 20ste eeuw en ademt een prettig dorps sfeertje. Verder langs de Schinkel komen we langs de industriële gordel van weleer, die heden ten dage heeft plaatsgemaakt voor appartementen en horeca. Aan de overzijde de voormalige Amsterdamse Cocaïne Fabriek, de Tjoklat fabriek, aan deze zijde de AEG.

We komen aan de Rijnsburgstraat, geen enkele verwijzing dat dit ooit Sloterweg heette. Huis Te Vraag is kantoorkolos geworden, voorbij het Jaagpad ligt de gelijknamige begraafplaats, een oase van rust. We schieten even het Spijtellaantje in, ooit een vaart met voetpad naar de werf van Speidel. De arbeidershuisjes zijn gesloopt en herbouwd, maar duidelijk is dat niets echt oud is. Eén staat te koop voor 600.000 euro. Van een afstand oogt het aardig. Verderop mooie huizen van zeer moderne architectuur. Arbeiders hebben in het Spijtellaantje niets meer te zoeken.

Langs de Generaal Vetterstraat naar het Aalsmeerplein vanwaar we moeten slalommen door het bedrijventerrein. Het Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is herdoopt in Netherlands Space Centre. Jammer van de dit onnodig gebruik van het engels en het verlies van de markante letters die mooi in stijl van het gebouw waren. Gelukkig hebben we de foto's nog. A10, Sneevlietweg (van niks naar nergens) en Johan Huizingalaan en nog 1 bocht en we staan op de Sloterweg. Links bedrijven met hun rug naar de Sloterweg, rechts huizen met de rug naar de Sloterweg. Het terrein van de politieschool is inmiddels bijna geheel dicht bebouwd. Het oogt wat vreemd, maar de huizen lijken heel geriefelijk.

Nu komen we aan het meest sfeervolle stukje Sloterweg, links de witte arbeidershuisje een open stukje op polderpeil en het landhuis Riekerstaete van dr. Sieger, rechts Zomerlust en boerderij de Bijweg. Te vrezen valt dat zowel de arbeidershuisjes als de Bijweg door de gemeente worden uitgepond, dat is zoveel mogelijk geld maken voor iets dat ooit voor weinig onterecht is onteigend. Eigenlijk zou er ook een maatschappij voor behoud en herstel van de Sloterweg opgericht moeten worden, zoals dat bij de Zeedijk is gebeurd. Van de gemeente is weinig te verwachten, burgerinitiatief is noodzakelijk, anders is onze mooie Sloterweg binnen enkele decennia een gewone stadsstraat.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 20 september 2017

 

1.029 bezoekers in dat kleine Politiebureautje

Open monumentenweekend op Sloten


Je vraagt je af hoe het kan... maar over twee dagen verdeeld bezochten meer dan duizend mensen het kleinste Politiebureautje van Nederland. En... men was gul: 943,37 euro vonden we na afloop in de donatiepot. Wie geen contant geld bij zicht had, beloofde via de website mijnstadsherstel.nl of via het rekeningnummer NL66 INGB 0005 6592 67 t.n.v. Vrienden van Stadsherstel o.v.v. Politiebureau wat over te maken. Helpt u ons ook om die laatste vier procent nog op te halen? Alle beetjes helpen.

■ door: Tamar Frankfurther

Op het dorp Sloten werd veel georganiseerd. In en rond de Sloterkerk, waar mooi orgelspel klonk, kon je een speurtocht kon doen en onder begeleiding tekenen. Hier kwamen maar liefst 650 bezoekers. In de Pancratiuskerk was het nog drukker: aan het eind van de zaterdag stond de teller daar al op ruim 500 bezoekers. Velen genoten ook hier van prachtige orgelmuziek. Tijdens beide bijzondere optredens van het imposante Amsterdams Gemengd Koor zat de grote kerk goed vol. Met je ogen dicht waande je je inderdaad in het Concertgebouw... Het is dan ook niet zo gek dat de Pancratiuskerk tijdens het weekend 1.340 bezoekers begroette.

De kroon werd echter gespannen door de Molen van Sloten. Maar liefst 1.560 belangstellenden dwaalden door de molen en het Kuiperijmuseum. Velen kondigden aan nog een keer in alle rust een kijkje te komen nemen. Vanaf de molen werden gedurende de hele dag rondleidingen verzorgd. Ook door onze negen Slotense juniorgidsen (Britt, Donna, Babs, Joerie, Jim, Micha, Vico, Sam en Kalle), die groepen op sleeptouw namen alsof ze nooit anders gedaan hadden. Sloten is tijdens dit Open Monumentenweekend goed op de kaart gezet als uniek en waardevol stukje Amsterdam. Dit succes is een prachtige ondersteuning en bevestiging voor de aanwijzing van het goed geconserveerde dorp tot gemeentelijke beschermd dorpsgezicht.

Juniorgidsen Babs en Donna sluiten hun rondleiding af voor het Politiebureautje. Zoals u ziet: het was er druk, maar ja... dat heb je al snel met zo'n klein monumentje... We hebben nu 96% van de 50.000 euro opgehaald. De stand is al 48.311 euro.

Uit: de Westerpost van 13 september 2017

 

Vrijwilligersdag zondagmiddag 24 september

Hierbij ontvangen jullie informatie over onze vrijwilligersdag. We starten om 14.30 uur in het Dorpshuis, Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES Amsterdam-Sloten waar het eerste deel van ons programma plaatsvindt. Vanaf 17.00 uur gaan we borrelen en hapjes eten in de Speeltuin van Sloten. Bij het gehele programma zijn partners van harte welkom.

Programma in hoofdlijnen

14.00: inloop Dorpshuis
14.30: welkom en introductie
14.45: spreker 1
15.00: wat goed gaat, wat beter kan / spreker 2

16.00: delen en indienen plannen voor 2018

17.00: borrel en hapjes in de Speeltuin / spreker 1
19.00: afsluiting

Wij willen tijdens deze vrijwilligersdag graag inventariseren voor welke activiteiten van jullie wij voor 2018 subsidie zouden moeten aanvragen. Graag tot ziens op zondagmiddag 24 september.

Met vriendelijke groet, namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, Gerrit Oostendorp (06 12968930)

Uit: de Westerpost van 13 september 2017

 

Parkeerterrein bij Sportpark Sloten verdwijnt

Zoals u waarschijnlijk weet, gaat de entree van Sportpark Sloten enorm veranderen. Op het grote parkeerterrein, waar nieuwe motorrijders hun eerste rij-oefeningen nu nog doen, zullen elf huizen worden gebouwd.

Net als even verderop richting het dorp Sloten, komen hier zelfbouwkavels. Nieuwe eigenaren kopen in erfpacht een stuk grond van de gemeente en vragen aan de Welstandscommissie of ze het bouwplan van hun ideale woning mogen uitvoeren. Vanaf de Sloterweg zien we straks dat de sloot weer in ere wordt hersteld en dat de woningen met voortuinen over duikerbruggen te bereiken zijn. Ook de openbare ruimte rond dit terrein wordt opnieuw ingericht. U kunt de plannen hiervoor inzien.

Het parkeerterrein en de hoofdentree van het Sportpark zullen worden verplaatst naar de zijkant aan de Anderlechtlaan. Dat gebied wordt op opnieuw ingericht (er komen daar veel meer parkeerplaatsen) en in de toekomst kun je ook met de auto het Sportpark oprijden. Sporters blijken er namelijk niet van te houden om eerst een stuk te moeten lopen naar hun sportterrein en zich daar aangekomen ook nog eens te 'moeten' gaan inspannen...

Tamar

Uit: de Westerpost van 13 september 2017


De Boterbloem vecht terug tegen Schiphol en gemeente Amsterdam

Helaas is duidelijk geworden dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. In onze laatste nieuwsbrief gingen wij er nog vanuit dat dit niet nodig zou zijn.

De manier waarop SADC dit poogt aan te pakken is buitengewoon agressief. Er ligt een voorstel van hun kant waardoor uiteindelijk ons bedrijf in zijn totale omvang met ruim 75% wordt gereduceerd, en de rest van de polder wordt vernield.

Er wordt door hen gelogen over bezetting van fase I, over de opzegging van andere grondgebruikers in de polder, over voortzetting van grondgebruik door anderen.

Midden in de zomervakantie kwamen zij plots melden dat de bruikleen per 01 november zou worden opgezegd. Een goed gekozen moment. Iedereen met vakantie, ook de politiek, dus de kans dat wij veel mensen zouden kunnen mobiliseren schatten zij zeer klein in.

Klopt. Maar nu is iedereen weer terug van vakantie. Veel tijd hebben we niet, maar we gaan het gevecht aan. Het actiecomité is al volop bezig. En goed ook.

Nu wij nog, met z'n allen.
De gang naar de rechter kost geld, veel geld. Wij hebben wat, maar niet genoeg. De kosten zullen uiteindelijk ruim € 5000,00 bedragen. Iedere Euro is er een, om te voorkomen dat jullie en onze polder kapot gemaakt wordt.

Het is nu erop of eronder.
Voor diegenen die al gedoneerd hebben zeggen we : Dank je wel, we gaan en blijven vechten".

En tegen hen die wellicht gaan doneren zeggen we :We vechten ook voor jullie leefomgeving en niet alleen de onze. Ons gezamenlijk belang is groter dan dat van de tegenstander.

In ieder geval heel erg bedankt voor jullie steun, op welke wijze dan ook. Ons bankrekeningnummer is: NL14TRIO 0198497288 t.n.v. de Boterbloem

Met lieve groet, Trijntje en Erik
Ecologische Boerderij de Boterbloem


Trijntje Hoogendam
Lutkemeerweg 262
1067 TH Amsterdam
Tel: 020-6100821
E: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken
I: www.deboterbloemamsterdam.nl
Bank: NL14TRIO 0198497288

Uit: de Westerpost van 13 september 2017

 

Kom ook naar het Open Monumentenweekend op Sloten

Onze Slotense juniorgidsen zijn er klaar voor

Tijdens het Open Monumentenweekend, op 9 en 10 september van 10.00 tot 17.00 uur, valt er veel te beleven op het dorp Sloten en in Nieuw-West. Elders in de Westerpost leest u daar meer over. U kunt dit weekend gratis deelnemen aan activiteiten en hebt gratis toegang tot de Molen van Sloten.

■ Door: Tamar Frankfurther

Op beide dagen start tussen 10.20 en 16.20 uur iedere 20 minuten vanaf de Molen van Sloten een rondleiding door Sloten. En, heel leuk: Om 14.00 en 16.00 uur laten jonge Slotenaren hun mooie dorp zien! Ook hier geldt: start bij de molen op zaterdag en zondag.

 

Sample Image

Komend weekend kunt u bijvoorbeeld komen dwalen door de Molen van Sloten.

Onderweg krijgt u uitleg hoe de molen werkt.

Zoals: Als er onvoldoende wind is, moeten er zeilen op de wieken vastgezet worden. Hoe doe je dat?

Molenaar Chris en zijn collega's geven antwoord. Foto: Erik Swierstra.

 

Veel mensen denken 'alles' al te weten over Sloten, omdat ze er vaak doorheen fietsen, maar... Ik beloof u: Onderweg zult u verrast zijn hoeveel u juist nog níet wist. Hoe komt het bijvoorbeeld dat juist hier een van de oudste (94 jaar!) speeltuinen van Amsterdam ligt, hoe hoog het water zou staan als de molen en het gemaal niet zouden pompen en weet u waar de mooiste boom van Amsterdam staat? En: Wist u dat er nog tastbare sporen zijn van de paardentram die tussen Amsterdam en Sloten werd onderhouden?

 

De rondleidingen eindigen in... het kleinste Politiebureautje van Nederland! Velen hebben inmiddels een kijkje genomen in dit unieke gemeentelijke monument en hebben al een duit in het huisje gedaan voor de crowdfunding. U weet het: als het lukt om die 50.000 euro bij elkaar te krijgen, kan Stadsherstel het pandje kopen, zal het vaak worden opgesteld, wordt het een ontmoetingspunt voor een gezellig praatje en komt er een niet-commercieel winkeltje. Helpt u ons met de laatste loodjes?

Onze Slotense juniorgidsen zijn er klaar voor

De Slotense juniorgidsen staan klaar om u hun mooie dorp te laten zien! Komt u ook? Ze vertrekken op 9 en 10 september om 14.00 en 16.00 uur vanaf de Molen van Sloten. We hebben al 94% van het bedrag (47.110 euro) opgehaald, maar dat laatste stukje blijkt taai... Doet u ook mee? Als u tijdens het Open Monumentenweekend niet naar Sloten kunt komen, kunt u ook een bedragje overmaken op rekening NL66 INGB 0005 6592 67 van de Vrienden van Stadsherstel o.v.v. Politiebureau . Ieder bedrag is welkom!

 

Uit: de Westerpost van 6 september 2017.

 

Kom ook naar het Open Monumentenweekend op Sloten en Oud Osdorp

Op 9 en 10 september is iedereen van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom om 60 Amsterdamse monumenten te bezoeken. Om dat het thema dit jaar 'Boeren en buitenlui' is, staat het landelijk gebied van Nieuw-West centraal.

Overal: gratis toegang/deelname aan rondleidingen/luisteren naar concerten/kijken naar Wild West Show/tekenworkshop. Op diverse plekken is er horeca. Een beknopt overzicht:

Programma Oud Osdorp
- De 1800 Roeden, Joris van den Berghweg 1010, Hal A, zondag 10.00 tot 17.00 uur: zelf rondkijken en rondleidingen.
- Fruittuin van West, Tom Schreurs weg 48, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur: zelf rondkijken en rond leidingen om 11.30 en 14.30 uur.
- Het Nieuwe Bijenpark, Schimmelpennick v/d Oyeweg 4, beide dagen va 10.00 tot 17.00 uur: zelf rondkijken op park en het Imkerijmuseum (zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur). Ook de andere tuin parken ((Osdorp, TIGENO en De Eendracht) zijn geopend.
- Boerderij De Boterbloem, Lutke meerweg 262 B, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur: zelf rondkijken op de boerderij (moestuin/
boomgaard/akkers). Zondag 10 september om 12.00 en 15.00 uur: Wild West Show.

Programma Dorp Sloten
- Molen van Sloten, Akersluis 10, beide dagen: 10.00 tot 17.00 uur. Zelf dwalen door de molen, onderweg krijgt u desgewenst uitleg over de werking van de molen en ziet u de presentatie 'Rembrandt op zolder'. Voor kinderen is er een speciale speurtocht.
- Rondleiding door het dorp Sloten (start bij de molen); beide dagen tussen 10.20 en 16.20 uur door lopend. Langs de speeltuin, de banpaal, de brandmelder, het Dorpsplein, het Tolhuis, het Politiebureautje en nog véél meer!
- Junior-rondleiding door het dorp Sloten verzorgd door jonge Slotenaren; start bij de molen beide dagen om 14.00 en 16.00 uur. Leuk voor kinderen!
- Politiebureautje, Dorpsplein 1, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Rondkijken in de cel en het mini-keukentje!
- Sloterkerk, Osdorperweg 28, beide dagen mini-expositie: 'Rembrandt, Sloten en de Sloterkerk' en puzzeltocht rond de kerk. Zaterdag 9 september: open van 12.00 tot 17.00 uur. Om 13.00 en 15.00 uur : Jelle de Vries speelt op het orgel muziek uit Rembrandts tijd. Zondag 10 september: open van 13.00 tot 17.00 uur. Tot 16.30 uur: workshop 'Teken een monument'.
- Pancratiuskerk, Sloterweg 1184. Zaterdag 9 september: open van: 10.00 tot 17.00 uur; om 11.00 uur: orgelmuziek door de bekende Letse concertorganist Una Cintina. Zondag 10 september open van 12.00 tot 17.00 uur; om 14.00 en en 15.00 uur optredens door ongeveer 60 leden van het bekende Amsterdams Gemengd Koor. Dit hoog aangeschreven oratorium koor zingt regelmatig werken van bijvoorbeeld Bach, Mozart of Britten in het Concertgebouw, maar nu voor één keer op Sloten!
- Op alle Volkstuinparken (VAT, Ei gen Hof, Lissabon, Oude Bijenpark en Ons Buiten) kunt u genieten van de overgang in de natuur tussen zomer en herfst.
- Ook Nieuw en Meer en de Rijkshemelvaartdienst aan de Oude Haagseweg (bij de Nieuwe Meer) zijn open. Hier worden rondleidingen verzorgd.

 

Wapperende Slotenvlaggen
Verzoek aan alle bewoners van Sloten en Oud Osdorp: Hangt u ook de Slotenvlag uit? Dan voelen de bezoekers zich extra welkom! Meer informatie - ook over activiteiten elders in Amsterdam - staat in de UIT-krant, de handzame boekjes en op de website amsterdam.nl: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/open-monumentendag/

 

Uit: de Westerpost van 6 september 2017.

 

Sloten stond zonnig op z'n kop

Het Slotense Dorpsfeest was een groot succes. Eerst was het op 2 september 's avonds op het Dorpsplein al gezellig en werd de inwendige mens prima verzorgd.

De volgende dag was het lekker druk op het zonnige dorp en in de speeltuin. De kraamhouders op de markt waren dik tevreden met hun opbrengsten. Bij de Molen van Sloten kon je lekker meedeinen met het koor en kijken naar oude ambachten. Velen kregen een rondleiding in het klein ste Politiebureautje van Nederland.

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp haalde samen met vrijwilligers van Stadsherstel maar liefst 344,55 euro voor de crowdfunding op. Veel dank gaat uit naar álle vrijwilligers, die er toch maar weer voor gezorgd hebben dat dit alles werd georganiseerd en prima liep. Na afloop (ook middenin de nacht!) werd het dorp(splein) weer keurig opgeruimd! Arie van Genderen heeft een fotoserie gemaakt en zal in een volgende Rubriek melden waar op internet u dit kunt inzien.

 

Uit: de Westerpost van 6 september 2017.

 

SADC bedrijgt Lutkemeerpolder en zorgboerderij de Boterbloem

Het westelijke deel van de Lutkemeerpolder heeft nog steeds een landelijke en agrarische uitstraling.

Bijzonder in deze polder waar nog steeds voedsel voor de stad wordt verbouwd, graan en aardappelen, is zorgboerderij de Boterbloem van Trijntje Hoogendam. Hier worden biologische groenten verbouwd door mensen met beperkingen en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Maat schappelijk nuttig en nodig, passend in de ideologie van voedselproduktie nabij de stad. Schiphol Area Development Company (SADC) dreigt roet in het eten te gooien.

 

Dit ondemocratische samenwerkingsorgaan van Schiphol, gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer walsen hiermee over afspraken uit het recente verleden om niet eerder tot ontwikkeling van dit deel van de Lutkemeerpolder over te gaan als geen dringende noodzaak hiervoor is. Het bedrijventerrein achter de Ookmeerweg is nog steeds niet gevuld en in de directe omgeving is nog volop terrein beschikbaar voor commerciële activiteiten. Zet de economische groei door, wat nog maar de vraag is, zijn er voldoende alternatieven voor bebouwing van de meest vruchtbare grond van Amsterdam.

 

Uit: de Westerpost van 6 september 2017.

 

Kom ook naar het Open Monumentenweekend op Sloten

Op 9 en 10 september is iedereen van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom om 60 Amsterdamse monumenten te bezoeken.
Omdat het thema dit jaar 'Boeren, burgers en buitenlui' is, staat het landelijk gebied van Nieuw-West centraal. Overal: gratis toegang/deelname aan rondleidingen/luisteren naar concerten/tekenworkshop. Op diverse plekken is er horeca.

Sample Image

Een beknopt overzicht:

Programma Dorp Sloten

- Molen van Sloten, Akersluis 10, beide dagen: 10.00 tot 17.00 uur. Zelf dwalen door de molen, onderweg krijgt u desgewenst uitleg over de werking van de molen en ziet u de presentatie 'Rembrandt op zolder'. Voor kinderen is er een speciale speurtocht.
- Rondleiding door het dorp Sloten (start bij de molen); beide dagen tussen 10.20 en 16.20 uur doorlopend. Langs de speeltuin, de banpaal, de brandmelder, het Dorpsplein, het Tolhuis, het Politiebureautje en nog véél meer!
- Junior-rondleiding door het dorp Sloten verzorgd door jonge Slotenaren; start bij de molen beide dagen om 14.00 en 16.00 uur. Leuk voor kinderen!
- Politiebureautje, Dorpsplein 1, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Rondkijken in de cel en het mini-keukentje!
- Sloterkerk, Osdorperweg 28, beide dagen mini-expositie: 'Rembrandt, Sloten en de Sloterkerk' en puzzeltocht rond de kerk. Zaterdag 9 september: open van 12.00 tot 17.00 uur.
Om 13.00 en 15.00 uur: Jelle de Vries speelt op het orgel muziek uit Rembrandts tijd. Zondag 10 september: open van 13.00 tot 17.00 uur. Tot 16.30 uur: workshop 'Teken een monument'.
- Pancratiuskerk, Sloterweg 1184. Zaterdag 9 september: open van: 10.00 tot 17.00 uur; om 11.00 uur: orgelmuziek door de bekende Letse concertorganist Una Cintina. Zondag 10 september open van 12.00 tot 17.00 uur; om 14.00 en en 15.00 uur optredens van het 130-koppige (!) Amsterdams Gemengd Koor. Dit hoog aangeschreven oratoriumkoor zingt regelmatig werken van bijvoorbeeld Bach, Mozart of Britten in het Concertgebouw, maar nu voor één keer op Sloten!

Meer informatie - ook over activiteiten in de omgeving van het dorp Sloten, op Oud Osdorp en elders in Amsterdam - vindt u in de handzame boekjes, die bij alle locaties verkrijgbaar zijn en op de website. Kijk voor het programma op www.amsterdam.nl/openmonumentendag .

 

Tamar Frankfurther

 

Uit: de Westerpost van 30 augustus 2017.

 

Sample Image
Filmpje over Open Monumentenweekend op AT5.

 

Hebt u de commercial voor het Open Monumentenweekend op AT5 al gezien? Juniorgids Micha Koster uit Sloten treedt er in op! Komt u ook langs voor een 'uitgebreide' rondleiding door het kleinste Politiebureautje van Nederland uit 1866? Tijdens het dorpsfeest 'Sloten op z'n Kop' op 3 september kunt u hier in boevenpak op de foto. Doet u ook een duit in het huisje? We hebben voor de crowdfunding al 45.941 euro binnen. Dat is 91% van wat we nodig hebben. Helpt u ons de 50.000 euro te halen? Dan wordt het monumentje gekocht, komt er een winkeltje en is het straks vaak open. Zie: http://www.at5.nl/specials/amsterdam_informeert/172477/open-monumentendag-amsterdam

 

Molen van Sloten / Kuiperijmuseum zoekt Baliemedewerkers

Wij zitten verlegen om baliemewerkers, vooral voor de weekeinden. Wij werken in dagdelen van 's morgens 10.00 tot 13.30 uur en 's middags van 13.30 tot 17.00 uur.

De contacten met onze bezoekers is een erg leuke job. De functie omvat de telefooncentrale, de kaartverkoop en de souvenierverkoop. Dus erg leuk, afwisselend werk. Bovendien heerst er bij ons een gezellige ongedwongen sfeer. Bovendien doet met z'n tweeën dienst. Heeft U dus in de weekenden bv. een ochtend of een middag vrij kom dan eens met ons praten. U kunt ook contact opnemen met onze coördinator vrijwilligers.

Het telefoonnummer van de Molen is 020-6690412 of rechtstreeks naar onze contactman 020-6159171 Bram van Kampen. Kom eens praten het verplicht u immers tot niets. Ons adres is: Akersluis 10 1066 EZ Amsterdam.

 

Uit: de Westerpost van 30 augustus 2017.

 

Politiebureautje: Dronkenlappen nachtje in de cel

De teller staat al op 45.343 euro! Dat is 90% van het bedrag dat we nodig hebben. Doet u ook mee met een riks? Dat kan op rekening NL66 INGB 0005 6592 67 van de Vrienden van Stadsherstel o.v.v. Politiebureau.

 

Sample Image
Is de veldwachter al weer terug op zijn post? "Ik ben nuchter en wil naar huis!".
(Foto: Stadsherstel)

 

Het gaat heel goed met de crowdfunding
Bent u al langs geweest om de cel te bewonderen? Kom vooral een kijkje nemen! Meer informatie over de actie en allerlei leuke achtergrondverhalen leest u op de site www.mijnstadsherstel.nl.

De geschiedenis van het Slotense Politiebureautje, dat gebouwd is in 1866, gaat uiteraard ver terug. Thomas de Klerk (geboren 1892) was van 1921 tot 1947 veldwachter op Sloten. In die tijd ging de politie wel heel anders om met rotzooitrappers vertelde hij toen hij in 1982 geïnterviewd werd door Joop Offringa voor een artikel in het Amsterdams Stadsblad . De Slotense kroegen trokken veel lastig publiek. "Vooral de zaterdag- en zondagnachten waren rumoerig. Dronken boeren en arbeiders, die liepen te zwalken op straat, haalden regelmatig een nat pak.

Ze liepen letterlijk in zeven sloten tegelijk
Als de kroegen uitgingen, was het natuurlijk vechten om een meid. Toch heb ik nooit mijn pistool hoeve trekken. Ondanks het feit dat sommigen heel wat mans waren en ik twee keer wel degelijk met gewapenden te doen had. Je gummistok kon je zo pakken, dat was makkelijker. Of ik greep ze gewoon. Ik gaf ze als dat nodig was goed op de sodemieter.

Ik kende die grepen: de linker hand op de rug, dan effe heen en weer schudden en knijpen. Dan mochten ze in het 'hok' hun roes uitslapen of wat 'afkoelen' na een ruzie. Als ze op de brits lagen, sloot ik het hok af. Als het weer rustig was, ging ik thuis slapen. De volgende ochtend mochten ze dan met een waarschuwing meestal weer naar huis."

Voor Slotenaren stond Thomas de Klerk gelijk aan een vertrouwensman. "Ik was net een Jantje van Alles". Naast ordehandhaving hield De Klerk zich ook bezig met het in orde maken van rijbewijzen, trouwpapieren en de formaliteiten rond de Wegenbelasting. "Ik kende in Haarlem en Amsterdam wel een paar 'kruiwagens' die de zaken afdoende regelden." Het handhaven van de openbare orde bleef uiteraard zijn belangrijkste bezigheid. Op een zondag waren er wel eens 40 tot 50 raddraaiers. Dan dacht ik: "Tooms, rotzooi op het dorp. Even het dure pak aan en met de lat er erover heen. Het waren vaak Jordanezen, die rotzooi kwamen trappen op het dorp."

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 16 augustus 2017.

 

Voorbereiding aanleg nieuwe Sloterbrug na de zomer van start

Gemeenteraad Amsterdam akkoord met financiering
De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 19 juli 2017 haar Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. In de Voorjaarsnota zijn in het Stedelijk Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug.

Haarlemmermeer had eerder al financiële middelen beschikbaar gesteld in het Uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Bereikbaarheid. Ook de Vervoerregio Amsterdam subsidieert de vervanging van de brug om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren.

 

Sample Image
De Sloterbrug over de Ringvaart en de Molen van Sloten; 2000.
Foto: Erik Swierstra.

 

Sloterbrug Badhoevedorp
"Dit is erg goed nieuws voor de inwoners van Badhoevedorp en een mijlpaal die gevierd mag worden" aldus wethouder Verkeer Derk Reneman. "Amsterdam en Haarlemmermeer zullen het ontwerp en de uitvoering afstemmen met omwonenden, nabijgelegen bedrijven en betrokken dorps- en wijkraden.

Hiervoor worden deze partijen na de zomer uitgenodigd. We zijn blij dat de gemeenteraad van Amsterdam wil bijdragen zodat de vervanging van de brug nu ook daadwerkelijk in beeld is" aldus Reneman.

In 2013 besloot de gemeente Haarlemmermeer de uit 1962 stammende Sloterbrug te vervangen door een nieuwe. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

De Sloterbrug is een ophaalbrug over de Ringvaart Haarlemmermeer die Badhoevedorp verbindt met het tot de gemeente Amsterdam behorende dorp Sloten. De huidige brug uit 1962 verbindt de Nieuwemeerdijk en de Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp met Langsom en de Sloterweg in Sloten.

 

Uit: de Westerpost van 2 augustus 2017.

 

Start ontwikkeling fase 2 van Business Park Amsterdam Osdorp

Laatste nieuwe bedrijventerrein van Amsterdam biedt ruimte voor bedrijven uit de stad
Gemeente Amsterdam en gebiedsontwikkelaar SADC starten komend najaar met de ontwikkeling van de tweede fase van Business Park Amsterdam Osdorp. Fase 1 van dit business park is bijna uitverkocht en door de groeiende vraag naar bedrijfskavels in de regio rondom Amsterdam is besloten om de ontwikkeling van het laatste nieuwe bedrijventerrein in Amsterdam te starten.

Mede ook door toenemende druk op de woningmarkt in Amsterdam, waardoor bedrijven uit de stad ruimte moeten maken voor woningbouw. De plannen voor de ontwikkeling worden in nauwe samenwerking met de omgeving uitgewerkt, omwonenden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Circulaire ontwikkeling, duurzaamheid, ecologie, landbouw en natuur
Het business park ligt centraal in de Metropoolregio Amsterdam en vormt een belangrijk onderdeel van het werkgebied tussen de A9 en de A5 met Lijnden, Lijndenhof en de 1e fase van Business Park Amsterdam Osdorp. Daarbij is het nieuwe business park een schakel tussen stad en natuur (met de Tuinen van West) én tussen stad, Schiphol en Haven.

Om de huidige functies met landbouw, natuur en ecologie goed in te passen ontwikkelen SADC en de gemeente dit gebied toekomstbestendig, duurzaam en circulair, volgens de nieuwste circulaire principes, die er kort gezegd op neer komen dat er waarde wordt toegevoegd aan de leefomgeving. Denk hierbij aan hergebruik van materialen, opwekken van duurzame energie in het gebied en ecologisch beheer.

Participatie
De basis voor de ontwikkeling is al eerder gelegd. Het bestemmingsplan is vastgesteld, en er is een inrichtingsplan voor de gehele Lutkemeerpolder en een concept programma van eisen. Dit betekent dat de hoofdlijnen van de ontwikkeling vastliggen, maar dat alle details van de inrichting nog bepaald moeten worden.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan en de integratie van natuur en ecologie. SADC en de gemeente willen dit graag samen met verschillende partijen verder uitwerken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Zorgboerderij De Boterbloem
Gemeente Amsterdam, gebiedsontwikkelaar SADC voeren op dit moment gesprekken met zorgboerderij De Boterbloem. De zorgboerderij blijft gevestigd aan de Lutkemeerweg. Er zijn wellicht mogelijkheden om de Boterbloem een functie te laten vervullen voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Op dit moment is er in de plannen nog ruimte om te onderzoeken waar kansen voor samenwerking zitten.

Deze verkenning vindt plaats in samenspraak met Trijntje Hoogendam, de eigenaar van de zorgboerderij aan de Lutkemeerweg. Peter Joustra, de projectdirecteur namens de gemeente en SADC: “Wij zouden om verschillende redenen inpassing toejuichen omdat De Boterbloem een belangrijke rol in dit gebied heeft gespeeld en opnieuw van betekenis kan worden in het nieuwe ‘werk-landschap’ wat wij hier voor ogen hebben. Een mooi voorbeeld is de Tuinen van West, waar ondernemers laten zien dat stadslandbouw wordt gewaardeerd door de samenleving. Dit zou hier ook kunnen, maar dan meer gericht op de buurt en op de nieuwe gebruikers van het business park”.

Een belangrijke trend die mogelijkheden voor samenwerking biedt is het ontwikkelen van een multifunctioneel ‘werk-landschap’ waarbij zowel bedrijven en hun medewerkers en relaties op een eigentijdse manier verbonden worden met de herkomst van het gebied en het vergroten van de zichtbaarheid van productie van voedsel.

De Boterbloem kan – ook al zal de oppervlakte en de vorm sterk wijzigen – hierin een belangrijke rol spelen. Joustra: “Wij onderzoeken op dit moment of het mogelijk is dat De Boterbloem rond de boerderij nog ruimte overhoudt voor voedselproductie. En daarnaast kijken wij naar diverse andere mogelijkheden van de boerderij: als een ontmoetingspunt voor nieuwe gebruikers, als groenbeheerder van het gebied en als voorbeeldboerderij om te laten zien waar ons eten vandaan komt”.

Feiten over Business Park Amsterdam Osdorp

  • Eerste uitgifte in 2019
  • 25 hectare aan bedrijfskavels beschikbaar met kavelgroottes vanaf 2.000 m2
  • Bereikbaar vanaf de S106, via de Etnastraat en de Lutkemeerweg
  • Geschikt voor bedrijven t/m milieucategorie 3.2
  • Gelegen in de Tuinen van West in stadsdeel Nieuw-West
  • Aangelegd met collectieve warmte- en koudeopslag
  • Aangesloten op glasvezelnetwerk
  • Fase 1 reeds ontwikkeld en bijna uitverkocht (hier zijn nog drie bedrijfskavels à 0,5 ha beschikbaar)
  • Ontwikkeld door SADC en gemeente Amsterdam


Uit: de Westerpost van 2 augustus 2017.

 

Interview Tamar Frankfurther, ambassadeur Zomerroute 30 juli 2017

Tamar Frankfurther, actief inwoner van Sloten, vertelt over haar bijzondere verbinding met het dorp Sloten. Tijdens de Zomerroute op 30 juli 2017 rijden er historische bussen van het Haarlemmermeerstation naar het dorp Sloten, waar vervolgens de Molen van Sloten en het Politiebureautje van Sloten zijn geopend voor het publiek!

Hoe ben jij met Sloten verbonden?

Sinds mijn geboorte woon ik op Sloten! Ik ben sinds die tijd nog nooit verhuisd. Ik zat op de Sloterschool en herinner me het dorp nog met winkels. De bakker, twee slagers, de melkboer, de groenteboer, de poelier, de kruidenier, schoenenwinkel en drogist... waren er bijvoorbeeld nog. Tot in de jaren vijftig waren er nog véél meer winkels op het dorp. Rond het dorp Sloten lagen toen nog weilanden en tuinderijen met boerderijen.

 

Sample Image
Tamar met barometer bij politiebureautje.

 

Al die bewoners kwam op het dorp boodschappen doen, op school en gingen er naar de kerk. Het was hier dus eigenlijk het winkelcentrum en hart van Nieuw-West. Tegenwoordig mogen eigenaren van winkelpanden met winkelruiten hun gevel niet meer veranderen. Het leuke is dat je daardoor de historie nog goed kunt proeven. De speeltuin waar ik vroeger in speelde, is er nog steeds en is nog altijd een paradijsje voor kinderen. Je ziet het allemaal tijdens de rondleiding.

Voelt Sloten als een stukje Amsterdam of nog steeds als een dorp?
Een beetje van beide, zou ik zeggen. Ik ervaar het als van twee walletjes eten: Het is Amsterdam, omdat het niet ver fietsen is naar de stad. Je profiteert en geniet dus mee van al het moois dat Amsterdam te bieden heeft. Het dorp is tegenwoordig helemaal ingebouwd door nieuwbouw, maar we hebben gelukkig het laatste stukje veenweide met zicht op het dorp kunnen redden. Daar hebben we wel voor moeten knokken! In 1995 heeft één op de drie Amsterdammers in een referendum gestemd vóór behoud van het Weilandje Vrije Geer.

Nu is het een prachtig natuurparkje waar net drie jonge ooievaars zijn geboren. Tegelijkertijd is het - als je dat wilt - een dorp, waar je veel buren kent en ook bij hen over de vloer komt. Gelukkig hebben we sinds kort een ijswinkel waar ze zelf heerlijk ijs maken. Toch weer een winkeltje terug!

Wat is typisch voor Sloten en/of de Slotenaar?
Ik beschouw Sloten soms een beetje als het 'Gallië van Amsterdam', van Asterix en Obelix. We hebben alleen helaas geen toverdrank! Slotenaren zijn verknocht aan hun dorp en komen vanuit die betrokkenheid in verzet als zij vinden dat het dorp geweld aan wordt gedaan. Het is niet opgelegd, en er zijn ook voldoende bewoners die niet meedoen en die ik niet ken, maar voor de meeste Slotenaren geldt dat zij hun buren kennen.

Relatief veel bewoners zijn op de een of andere manier actief in en voor het dorp. Mensen die niet meedoen, worden daar niet op aangekeken. Ik denk dat dat de Amsterdamse kant van het dorp is: het hóeft allemaal niet! Ik voel me daar prettig bij en heb ook echt goede vrienden onder mijn 'buren'.

Waarom moeten mensen dit weekend naar Sloten komen?
Telkens weer blijkt dat mensen Sloten nog helemaal niet kennen! Dat is zo jammer! Vanaf het Museumplein is het een half uur fietsen. Tien minuten lopen vanaf het eindpunt van tram 2 en we hebben bus 145 die overal op het dorp stopt. Waar hebben we het over?

Amsterdam Marketing vindt ons te ver weg. Ze zéggen daar wel dat ze het toerisme over de stad spreiden, maar in de praktijk komt daar niets van terecht! En dat terwijl wij vanuit de dagelijks te bezoeken enige werkende molen van Amsterdam, de Molen van Sloten, heel erg ons best doen om meer bezoekers te trekken! Iedereen die de molen bezoekt, is enthousiast.

En dan de harde constatering dat we dit jaar zelfs nóg minder bezoekers hebben dan vorig jaar! De molen is werkelijk een topattractie en ligt gewoon ín Amsterdam! Het Muiderslot wordt wél als "Amsterdam Castle" verkocht, maar onze Molen van Sloten krijgt alleen driehoogachter in een boekje over West aandacht. We verdienen een prominente plek in de communicatie van Amsterdam... Kom maar kijken en loop mee met de rondleiding!

Wat vind jij het mooiste plekje in Sloten?

Dat is een moeilijke! Ik kies dan toch voor het kleinste Politiebureautje van Nederland (uit 1866) aan het prachtige Dorpsplein met waterpomp en leilindes, met zicht op de Sloterkerk. We zijn op Koningsdag begonnen met een crowdfunding. We hebben inmiddels al ruim 44.000 euro (van de 50.000) binnen. Het gaat dus heel goed. Als we alles binnen hebben, kan Stadsherstel het Politiebureautje kopen, wordt het opgeknapt, wordt het vaak opengesteld (zodat iedereen de indrukwekkende cel kan komen bewonderen) en komt er een niet-commercieel winkeltje in.

Het Dorpsplein ernaast lijkt heel oud, maar is dat niet. Daar stond tot de jaren vijftig een groot café, dat ook fungeerde als Rechthuis. Dat kon niet behouden worden, omdat het pand slecht werd onderhouden. Nu genieten wandelaars en fietsers er op een bankje, wordt er gejeu-de-bould, verkopen kinderen er op Koningsdag hun waren en worden veel dorpsactiviteiten er georganiseerd.

Van: https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/open-monumentendag/interviews/interview-tamar/

 

Kom op 30 juli naar Sloten voor de Zomerroute

Vooruitlopend op het Open Monumentenweekend in september organiseert de gemeente Amsterdam op 30 juli van 12 tot 17 uur een zomerroute naar het dorp Sloten. We verwachten dat het druk wordt op het dorp. Om het extra feestelijk te maken, vragen we alle bewoners van het dorp hun Slotenvlag die dag uit te hangen.

■ door: Tamar Frankfurther

Op 30 juli kan iedereen van 12 tot 17 uur gratis dwalen door de Molen van Sloten en een 'uitgebreide' rondleiding krijgen door het kleinste Politiebureautje van Nederland. U kunt hier als boef op de foto en zelfgemaakte kaarten, sieraden, houten voorwerpen en nu ook de unieke sweater met een afbeelding van het Politiebureautje kopen in het winkeltje. Deze grijze truien worden gesponsord door Amsterdam Oilpainting. Als het lukt om 50.000 euro bijeen te krijgen, kan Stadsherstel het monumentje kopen, zal het op vaste tijden worden opengesteld voor een praatje en kop koffie en komt er een leuk winkeltje in.

 

Sample Image

Wist u dat er naast het Politiebureautje vroeger geen Dorpsplein lag? Tot 1952 stond daar het grote café 't Rechthuis! Tijdens de rondleidingen hoort u hier meer over. We hebben nu 77% van de crowdfund-opbrengst binnen; dat is 38.534 euro. Doet u ook mee? Ieder bedrag - hoe klein ook - is welkom op rekening NL66 INGB 0005 6592 67 van de Vrienden van Stadsherstel o.v.v. Politiebureautje. Meer informatie: www.mijnstadsherstel.nl. Foto: J. van Eck; Collectie: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

 

Vanaf de molen start op 30 juli iedere twintig minuten een gratis rondleiding door het mooie dorp Sloten. U fietst en loopt al jaren door dit unieke dorp in Nieuw-West, maar wat weet u er eigenlijk van? Dít is uw kans om meer te horen over: het Politiebureautje, de vele winkeltjes die hier vroeger waren, de paardentram die hier reed, de mooiste boom van Amsterdam (volgens Het Parool), de tolheffing, de beide rijksmonumentale kerken, hoe het komt dat hier al sinds 1923 een speeltuin is en nog zoveel meer!

 

Als u 30 juli niet kunt komen: geen nood! Noteer het Open Monumentenweekend van 9 en 10 september alvast in uw agenda. Op die dagen zullen ook de Sloterkerk en de Pancratiuskerk worden opengesteld, waar dan bijzondere activiteiten worden georganiseerd.

 

Uit: de Westerpost van 19 juli 2017.

 

Slotense brandmelder in 1933: het nieuwste van het nieuwste

Voor het Slotense Politiebureautje staat een authentieke brandmelder. Toen bewoners thuis nog geen telefoon hadden, konden ze via deze paal contact opnemen met de Brandweer. Deze week nog één keer aandacht voor deze bijzondere paal 'overal' in Amsterdam te vinden was. Als de crowdfunding van het Politiebureautje slaagt, zal Stadsherstel deze 'Rode Wachter' adopteren en zal het blauwe licht van de paal weer gaan stralen over het dorp!

 

Sample Image
De brandmelder naast het Politiebureautje in Sloten.
Foto: Erik Swierstra.

 

Hoeveel dat er precies in Amsterdam stonden, heeft de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp inmiddels kunnen achterhalen in een artikel van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen (VBB).

"De brandmelders werden in het stedelijk gebied op de openbare weg geplaatst op ongeveer 350 meter van elkaar. Een eenvoudige kast met eenzelfde brandmelder kon worden geplaatst bij instellingen of theaters. Op het hoogtepunt van de 'brandmelder', rond 1958, stonden er 415 op de openbare weg en waren er 156 in bijzondere gebouwen. Die werden 'particuliere brandmelders' genoemd.

Vanaf het begin van de jaren dertig werd aan de achterzijde van de meeste openbare brandmelders ook een melder voor de politie aangebracht, waarmee het contact tussen de straatagenten en het hoofdbureau kon worden onderhouden via de telefoonverbinding. Daardoor ontstond de bijnaam 'de rode brigadier'. In 1971 werden de laatste openbare brandmelders van de weg gehaald en bleven alleen de particuliere brandmelders in dienst.

Enkele exemplaren zijn nog bewaard gebleven bij particulieren, maar ook staan er nog enkele op de openbare weg, zoals bij het politiebureautje aan de Sloterweg 1226, voor de deur van de brandweerkazernes Dirk, Victor en binnenkort ook Driemond, in de tuin van het Amsterdamse School-museum Het Schip, bij het BOCAS op Schiphol, in de Hoei-sociëteit, in de brandweerkazerne IJsbrand, in de P!T-Expo in Almere en andere brandweermusea. Alleen de brandmelder in het dorp Sloten staat nu nog op zijn (bijna) originele plek. Deze week leest u meer over de wereld achter, of liever gezegd, ónder de palen. Hoe het systeem werkte."

Bij de oprichting van de beroepsbrandweer in 1874 werd er voor het doorgeven van een brand een brandweertelegraafstelsel ingericht. Dit was een afzonderlijk kabelnet met brandschellen die binnenshuis waren geplaatst. Omdat het publiek de schellen vaak niet wist te vinden, werd besloten om melders in de openbare ruimte te plaatsen. Dit nieuwe meldsysteem werkte ook op het kabelnet van de gemeentetelefoon en werd "het nieuwste van het nieuwste en onovertrefbaar" genoemd!

Bij het indrukken van de meldknop werd een uurwerk in werking gesteld, dat het nummer van de melder telegrafisch in morsetekens doorseinde naar de centrale van de brandweer. Daar ging dan een lampje op een kaart van Amsterdam branden, zodat zichtbaar werd waar de melding precies vandaan kwam. Ook werden de twee dichtstbijzijnde kazernes automatisch gealarmeerd.

Dit alarmeringsstelsel stond bovendien onder ruststroom. Dat betekende dat er stroom op de geleidingen stond en dat iedere onderbreking automatisch werd gemeld. Het was niet mogelijk om een melding te doen bij een kapotte paal: Bij een storing viel er automatisch een klepje voor de meldknop met de vermelding: "Buiten Dienst". Op het klepje stond het adres van de dichtstbijzijnde brandmelder. Deze andere brandmelder was uiteraard op een andere voedingskabel aangesloten, zodat beide geen last konden hebben van dezelfde storing. Wat een vernuft…

Laatste loten Altijd- prijs-loterij
Tijdens de maand juli is het Politiebureautje op weekenden van 11 tot 15 uur geopend. Kom vooral langs. Als u snel bent, kunt u komend weekend nog loten bemachtigen van de Altijd-prijs-loterij, die we eerder organiseerden. Ze kosten 5 euro per stuk. De prijs die u wint, is altijd meer waard. Tel uit uw winst... Er zijn er nog enkele tientallen loten beschikbaar! De opbrengst komt uiteraard ten goede aan de crowdfunding, zodat we het Politiebureautje kunnen openstellen. Meer informatie over de actie: zie www.mijnstadsherstel.nl.

 

Tamar Frankfurther; 3 juli 2017.

Uit: de Westerpost van 12 juli 2017.

 

Slotenaar Jo Verbeek (1917) overleden

Een groot Slotens icoon is heengegaan: Jo Verbeek overleed op 3 juli 2017 in zijn slaap. Een week later werd hij in Nieuw-Vennep gecremeerd. Jo woonde jarenlang aan de Sloterweg waar sinds de jaren tachtig acht nieuwe witte huizen (1225-1227) staan. Voor die tijd vormde deze plek sinds 1919 het imperium van de familie Verbeek, waar Slotenaren met plezier hun inkopen kwamen doen. Een korte terugblik:

De voormalige smederij met woonhuis was geknipt voor een winkel in huishoudelijke artikelen. Telkens als er weer wat geld in het laatje kwam, werd in de beginjaren een stukje smederij verbouwd tot winkel. Aan de achterzijde was een magazijn met boeren gereedschap. Achter het huis was een stal waar het paard stond. De eerste klant bestelde een houten wastobbe. Een houten vat werd daarvoor door midden gezaagd en werden er handvatten aan gezet. De tobbe kostte 5,5 gulden – op afbetaling van twee kwartjes per week… Veel klanten kwamen naar de winkel van zijn vader, die later ook grote gereedschappen met een T-Ford naar klanten bracht.

 

Sample Image
Jo - zonder rekenmachine - aan het werk in de molen.

Foto: Rein Arler.

 

Mobiel filiaal
In de tweede helft van de jaren dertig werd Jo op pad gestuurd met een speciale bakfiets (mobiele winkelwagen) volgestouwd met spullen: pannen, potten, zinken emmers, koppen en schotels, sponsen, zeemlerenlappen, houtwolemmers, kolenkitten… Jo moest er altijd netjes uitzien en ging met veertien boterhammen met spek en een thermosfles koffie op pad door het landelijk gebied. Op een goede dag verkocht hij wel voor 25 gulden.

Opgroeien op Sloten
Jo Verbeek bezocht de openbare Sloterschool en was vaak te vinden in de toen nog nieuwe speeltuin. Er was een houtsnijclubje, je kon er boeken lenen, in de zomer kon je er honkballen en hij leerde in de muziekvereniging Eensgezindheid de piccolo te bespelen. Bij iedere feestelijke gelegenheid in het dorp draafde de fanfare op.

 

Hij ging naar de avond handelsschool aan het eind van de Overtoom. Daar leerde hij boekhouden, handelsrekenen en Engels. Later haalde hij zijn middenstandsdiploma. Over zijn lange leven valt natuurlijk heel veel te vertellen… Over Janny, met wie hij trouwde en drie kinderen kreeg, over de oorlog, over zijn verhuizing naar Badhoevedorp, over de opbouw na de oorlog, over het reilen en zeilen van de winkel enz. enz. Toen Sloten steeds meer door Amsterdam werd opgeslokt, opende Verbeek een filiaal aan de Pa Verkuyllaan in Badhoevedorp. Op 31 december 1969 sloot de winkel aan de Sloterweg; twintig jaar later hield de vestiging in Badhoevedorp op te bestaan.

Hoofdrekenaar
Jo heeft in zijn lange en bijzondere leven de wereld om hem heen enorm zien veranderen. Hij beschikte zeker over voldoende flexibiliteit om zich aan te passen, maar koesterde ook een aantal principes. Zo heeft hij bij zijn wekelijkse kasadministratie – die hij sinds de bouw van de Molen van Sloten tot het einde van zijn leven trouw deed – alleen potlood en papier willen gebruiken. De inkomsten werden altijd handmatig netjes opgeteld. Er kwam nooit een rekenmachine aan te pas. Dat had hij zijn hele leven immers al zo gedaan en daaraan werd niet getornd! Al die jaren was hij een betrouwbaar baken waar het bestuur altijd op kon rekenen.

 

Jo is 99 jaar geworden. De hele molenfamilie zal hem heel erg missen. Jo is nu weer samen met zijn lieve Janny, die hij al in 1987 los moest laten... Sloten is deze bijzondere en lieve man veel dank verschuldigd.

Tamar Frankfurther, met dank aan Pieter Gompelman.

Uit: de Westerpost van 12 juli 2017.

 

Van Raesdorp naar Raesberg

De Raesberg is in de Lutkemeerpolder een nieuw element in het landschap van de Tuinen van West. Waar sinds de jaren zestig de slibvelden lagen, een niet toegankelijk gebied, verbonden met de Osdorperweg door de Slibveldenweg, is in het afgelopen jaar een nieuw natuurgebied aangelegd. Ook de Slibveldenweg in de Osdorper Bovenpolder is nieuw ingericht en nu een openbaar toegankelijke weg geworden.

 

 Sample Image

De entree tot het nieuwe natuurgebied 'Raesberg', vanaf de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.

 

De naam Raesberg verwijst naar de vroegere buurtschap Raesdorp die hier lag tot in de 19e eeuw. Het dorp lag sinds de 17e eeuw in een aparte polder, de Raesdorperpolder, met een poldermolen aan de noordwestoever van de Lutkemeer. Tot de 17e eeuw was het een echt dorp, met een rechtbank en drie schepenen. De inwoners leefden van veeteelt en visserij. Oorspronkelijk strekte Raesdorp zich verder naar het noordwesten uit richting Polanen (thans Halfweg).

De Wijsentkade vormde de grens tussen Osdorp en Raesdorp. Deze kade dateert uit de ontginningsperiode (11e / 12e eeuw) en was de grens tussen de gebieden die vanuit Velsen waren ontgonnen (Osdorp en Sloten) en de gebieden die vanuit Haarlem waren ontgonnen (Nieuwerkerk en Raesdorp).

 

 Sample Image

Een fragment van de door Floris Balthasar gemaakte kaart uit 1615 van het Hoogheemraadschap Rijnland

met daarop Raesdorp en omgeving: links het Spieringmeer, boven Oostdorp, rechts het Lutkemeer en onder Nieuwerkerk.

 

Raesdorp lag gunstig aan de oever van het Spieringmeer, maar hier heeft de 'Waterwolf' in de loop der eeuwen veel land weggevreten. Na diverse overstromingen verdween een groot deel van het dorp in de golven en werd het Spieringmeer vanaf 1508 onderdeel van het Haarlemmermeer. In 1632 werd het dorp door een storm en overstroming vrijwel geheel door het water verzwolgen waarna er nog 6 tot 8 huizen overbleven. In de 19e eeuw waren er van de buurtschap nog enkele huizen overgebleven.

Met de aanleg van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tussen 1840 en 1845 werd werd de landtong Raasdorp doorsneden en kwam de zuidwestelijke helft in de nieuwe Haarlemmermeerpolder te liggen, die in 1852 droogviel. Na de droogmaking van het naburige Lutkemeer in 1865 werd het overgebleven deel van Raasdorp in 1872 uitgeveend en onderdeel van de Lutkemeerpolder. Hier stond tot 1975 langs de Ringvaart ook het stoomgemaal, na 1925 elektrisch gemaal, van de Lutkemeerpolder.

 

 Sample Image

Op de Topografische Militaire Kaart uit 1849 is goed te zien dat de nieuwgegraven Ringvaart

om de Haarlemmermeer de landtong Raesdorp doorsnijdt.

 

Vroeger vormde het 'Raesdorperpad' de verbinding met de 'Oostdorperwech'. Na de vervening van de Osdorper Bovenpolder tussen 1900 en 1920 werd een nieuwe weg aangelegd. De Raasdorperweg, die nu van de Osdorperweg naar de Ringvaart loopt, is bij een raadsbesluit van de gemeente Amsterdam van 7 mei 1929 vernoemd naar deze buurtschap. Waar de Raasdorperweg bij de Ringvaart eindigt staat nog altijd het uit 1920 daterende gemaal van de Osdorper Bovenpolder.

De huidige, in 2012 geopende, Westrandweg (A5) loopt vlak ten oosten van de Raasdorperweg, ongeveer op de plaats waar vroeger de buurtschap lag. Ondanks dat Raasdorp is verdwenen leeft de naam nog steeds voort in het Knooppunt Raasdorp in de Haarlemmermeer, waar de snelwegen A5 en A9 elkaar kruisen.

 

 Sample Image
De vernieuwde Slibveldenweg met jonge beplanting, gezien vanaf de Wysentkade naar de Osdorperweg.

Foto: Erik Swierstra; 8 mei 2017.

 

Waar vroeger Raasdorp lag bevonden zich sinds de jaren zestig slibvelden. Voor de Rioolzuiveringsinrichting West (nu de wijk Oostoever bij de Sloterplas) werden er in 1959 slibvelden aangelegd. De Gemeente Amsterdam had het idee om vanuit deze locatie rioolslib aan boeren te verkopen. Die stelden dat niet op prijs en al snel werden de slibvelden baggerdepot. De laan er maar toe, de Slibveldenweg, herinnert nog aan dit tijdperk.

De grote populieren langs deze weg waren na ruim vijftig jaar aan het einde van hun levensduur en zijn in de eerste maanden van 2017 gekapt en vervangen door jonge aanplant. Een heel ander gezicht. In het voorjaar van 2017 is de weg opnieuw aangelegd en geasfalteerd en is nu een openbaar toegankelijke route geworden. Er is nu een mooie fiets- en wandelroute tussen de Osdorperweg en de Ringvaart bijgekomen.

Tijdens de aanleg van de Westrandweg werd de locatie gebruikt als grond- en zanddepot. In het afgelopen jaar zijn de vroegere slibvelden deels omgevormd in een extreem nat-droog gebied met een hoge berg, de 'Raesberg', veel water en moeras. De bedoeling is dat met inbreng van kunstenaars, ondernemers en landschappers/ecologen ergens dit jaar wordt gestart met de aanleg van een nieuwe natuur-speel-kunst-sportplaats op de Raesberg.

Zie ook:
* www.tuinenvanwest.info/raesberg/
* wikipedia.org/wiki/Raasdorp
* www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl - Zijwegen van de Osdorperweg
* www.geheugenvanwest.amsterdam - Van Raesdorp naar Raesberg


Erik Swierstra, Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp; juni 2017.

 

Uit: de Westerpost van 19 juli 2017.

 

Crowdfunding Politiebureautje wordt verlengd

Het gaat ontzettend goed met de crowdfunding! We hebben in een kleine twee maanden maar liefst 68% van het totale bedrag opgehaald. Dat is al prachtig, maar we hebben 100% nodig. Dan kan Stadsherstel het monumentje aankopen en komt het non-profitwinkeltje erin. Omdat velen dit project omarmen, diverse mensen aangegeven nog mee te willen doen en Stadsherstel en de bewoners van Sloten niet van opgeven houden, hebben we besloten om de actie te verlengen.

■ door Tamar Frankfurther

Als u nog niet gedoneerd hebt, kan dat dus nog. Met kleine en grote bijdragen samen kunnen we het Politiebureautje een mooi tweede leven geven. Uw bijdrage blijft welkom! Meer informatie staat op www.mijnstadsherstel.nl. Naar aanleiding van het vorige stukje over de Slotense brandmelder, kwamen zoveel enthousiaste reacties binnen, dat we ook deze week aandacht besteden aan de Rode Wachter. Als de actie slaagt, zal Stadsherstel ook de brandmelder – die voor het Politiebureautje staat - adopteren.

Amsterdamse School-ontwerp
De eerste exemplaren van de brandmelders zijn in 1927 in opdracht van de Amsterdamse Brandweer ontworpen door Pieter Lucas Marnette, een Amsterdamse School-architect van de Dienst der Publieke Werken. Hij ontwierp onder andere straatmeubilair voor voetpaden. Zijn brandmelder weegt ruim 200 kilo en kreeg een felrode kleur. Als het donker werd, ging (en gaat straks!) de blauwe lamp bovenop aan, zodat het bordje ‘brandmelder’ zichtbaar bleef en de paal ook in het donker goed te vinden was. Wie goed kijkt, ziet in de ‘Rode Wachter’ een gestileerd mannetje. De palen werden gegoten door de Amsterdamse metaalgieterij J. Zimmer, opgericht in 1790 (ook fabrikant van de Amsterdammertjes). De ingebouwde apparatuur werd geleverd door Siemens & Halske uit Berlijn. Wordt een volgende keer vervolgd, want er valt nog veel meer over te vertellen.

Politiebureautje geopend
Ook in de maand juli zal het Politiebureautje tenminste in de weekenden tussen 11 en 15 uur geopend zijn. Kom vooral een kijkje nemen!

De Slotense brandmelder is óók een Politiemelder. Ooit naar de achterkant van de Rode Wachter gekeken? De staat al op 34.450 euro!

 

Uit: de Westerpost van 28 juni 2017.

 

Drie kleuterooievaars Vrije Geer zijn geringd

Op misschien wel de heetste dag van het jaar - op donderdag 22 juni - zijn de Vrije Geer-ooievaars geringd. Ze waren op 13 mei in het Slotense natuurpark geboren. Het moment van ringen luistert nauw. De jonkies moeten wel al wat ouder zijn, anders blijft hun ring niet achter hun 'elleboog' hangen.

 

Maar... ze mogen ook niet te oud zijn, want dan kunnen ze al lopen. Als boomverzorger Kasper van den Bos op zijn hoge ladder naar boven klimt, dan zouden ze zomaar uit angst het nest uit kunnen lopen en te pletter kunnen vallen. Ze kunnen immers nog niet vliegen... Maar, geen nood: we hadden de dagen goed geteld en de kleuters konden nog niet lopen en hielden zich - toen Kasper boven kwam - zoals verwacht schijndood. Ringer Engbert van Oort stond beneden en heeft de drie vogels geringd (aan de linkerpoot, want het is een oneven jaar) en gemeten (vleugel, snavel, tarsus en gewicht). Dit jaar dragen ze de nummers 5E/355, 5E/356 en 5E/357. De lichtste woog 3124 gram, de middelste 3484 gram en de oudste: 3787 gram).

 

Wie meer wil weten over het ringen van de ooievaars op Natuurpark Vrije Geer, kan op internet op de website geheugenvanwest.nl interessante informatie vinden. Klik op 'zoeken' en tik 'vrije geer' in. Dan vindt u het verhaal van het ringen van vorig jaar in twee delen. Toen waren het er vier, nu drie... Dat is het belangrijkste verschil. Over een tijdje vindt u hier ook alle meetgegevens van de 2017-lichting. Overigens, nog een weetje: Het is niet erg dat de jonkies door het ringen wat mensengeur overnemen, omdat... ooievaars geen reukorgaan hebben en dus niet kunnen ruiken! Overigens, plastic zak waar een van de ooievaars mee rondvloog, had hij/zij gelukkig zelf al weten kwijt te raken. Zwerfafval...

Ooievaar 4E/02 uit 2016
Helaas moet ik ook een verdrietig bericht met u delen: Afgelopen mei is langs een sloot net buiten de Ring van Amsterdam-Noord de ring (met botje) van ooievaar 4E/02 gevonden. Deze ooievaar is vorig jaar bij ons geringd. Een hond kwam ermee uit het riet. Zijn baasje heeft de ring ingeleverd en zo kwam dit nieuws via het Vogelringstation in Wageningen bij ons terecht. Precies boven de sloot waar 4E/02 is gevonden, loopt een hoogspanningsleiding. Vermoedelijk is de toen nog jonge ooievaar daar afgelopen zomer - voordat-ie naar het Zuiden trok - tegenaan gevlogen... Gelukkig hebben we nog geen bericht terug gehad over zijn broers en zussen... Volgend jaar zijn ze geslachtsrijp. Wie komen ze wel op Sloten nestelen. Er zijn nog palen vrij...

Tamar

 

Uit: de Westerpost van 28 juni 2017.

 

1 juli: Werken op Vrije Geer

Onder het toeziend oog van het vijfkoppige ooievaarsgezin gaan de vrijwilligers van de beheergroep op zaterdag 1 juli vanaf 10 uur weer aan de slag op Natuurpark Vrije Geer. We gaan maaisel opharken en op een nieuwe houtril gooien. Zo maken we een schuilplaats voor kleine en grote dieren op het park. De fauna-passage naar de slenk aan de overkant is te dicht begroeid met riet en dergelijke. Die doorgang gaan we weer vrijmaken. Ook gaan we riet bij de waterkant verwijderen, zodat er weer wat meer doorzicht ontstaat. Kortom: een vol programma! Iedereen is vanaf 10 uur welkom op het park om een handje te komen helpen. Je hoeft geen ervaring te hebben. Voor koffie, thee, koek en gezelligheid wordt gezorgd.

Henk Damen

 

Uit: de Westerpost van 28 juni 2017.

 

Zelfbouw aan de Sloterweg

Eerder dit voorjaar bleek dat er eindelijk iets gaat veranderen op het braakliggende terrein tussen Sloterweg 1081 en 1121. Uit nieuwsgierigheid heb ik nagevraagd wat de plannen zijn. Dit is wat de gemeente te melden had:

- Op deze locatie komen zeven vrijstaande en geschakelde eengezinswoningen, waarvan drie aan (en gericht op) de Sloterweg.
- Alle woningen zullen door Welstand beoordeeld worden. Eigenaren kunnen binnen vastgestelde afmetingen en randvoorwaarden hun persoonlijke bouwplannen indienen.
- Per kavel is een bouwvlak ingetekend; binnen dit vlak mogen eigenaren bouwen; daarbuiten niet.
- Voor de woningen grenzend aan de Sloterweg geldt dat de bouwgrens ongeveer vijf meter van de sloot af ligt. Hierdoor zal de karakteristieke voortuinenstructuur langs de Sloterweg worden voortgezet.
- Men parkeert op de eigen kavel.
- De grond is opgehoogd, omdat grondwater anders de bouw zou belemmeren. Het maaiveld komt hierdoor 60 cm hoger te liggen dan het geval is bij de omliggende huizen.
- De nieuwe woningen krijgen geen kelder.
- De sloot is tijdelijk gedempt en komt terug.
- De kavels zijn straks bereikbaar via dammen waar een grote duiker in wordt gemaakt. Door de verschillende waterstanden was het niet mogelijk om hier bruggen te realiseren.

Ook op het parkeerterrein verderop zijn zelfbouwkavels; meer info daarover volgt na de zomer.

Tamar

 

Uit: de Westerpost van 28 juni 2017.

 

Unieke brandmelder staat bij het Politiebureautje

Als je regelmatig door Sloten loopt, zou je de zeldzame Amsterdamse School-brandmelder bijna over het hoofd zien. Dit is het enige exemplaar in Amsterdam dat nog op zijn (bijna) oorspronkelijke eigen plek staat… Vroeger stonden deze felrode palen overal in Amsterdam. Nu we allemaal met mobieltjes rondlopen, kun je je niet meer voorstellen dat mensen vroeger geen telefoon in huis hadden om een brand te melden…

 

Sample Image
Ook de Rode Wachter krijgt een opknapbeurt.
Boeven Vigo (links) en Micha mochten even de cel verlaten om bij de Rode Wachter te poseren.
We hebben inmiddels 56% binnen; dat is 28.497 euro.

 

Oók politiemelder
De Slotense Rode Wachter (de officiële bijnaam van de brandmelder) is van na 1933. De onze heeft namelijk aan de achterzijde ook een politiemelder. Deze modellen werden na 1933 tot eind jaren vijftig geplaatst. De politie- en brandmelders werkten op dezelfde manier: na het stukslaan van een glazen ruitje (of het openen van een geheim luikje) kon door een knop in te drukken een deurtje worden geopend. Zo kreeg je toegang tot de ingebouwde telefoon, waarmee je de desbetreffende hulpdienst kon bereiken. In een krantenbericht uit 1927 wordt aangegeven dat “getracht wordt baldadigheid te voorkomen door uitleg te geven aan de jeugd op scholen en door opvoeding”. Zo zie je maar: vandalisme is helaas van alle tijden…

Nog slechts vier over
Zoals gezegd: alleen op Sloten staat de Rode Wachter nog op zijn (bijna) originele plek. Er staat er ook nog één voor de Brandweerkazerne aan de Hobbemakade (duidelijk geen oorspronkelijke plek, want ze stonden natuurlijk niet pal voor de kazerne!), in de collectie Straatmeubilair op de binnenplaats van Museum Het Schip en er staat er één in een particuliere tuin in de Watergraafsmeer.
De melders waren tot ongeveer 1971 in gebruik. In de loop der jaren zijn ze overal verdwenen, maar op Sloten bleef-ie gewoon staan. Dat is te danken aan Guido Frankfurther (Slotenaar en oud-dorpsraadlid) en Willem van Klooster (Slotenaar en oud-brandweerman). Sinds 1990 is Willem is de trouwe beheerder van de brandmelder. Hij heeft aangeboden om de melder ook nu weer op te knappen, zodat we straks alleen de materiaalkosten bij elkaar hoeven te funden. Als de melder straks weer blinkt, kan zijn blauwe lamp als vanouds krachtig stralen en zal hij nog jaren vol trots waken over het dorp… Maar… wij raden u wél aan om een eventuele brand dan toch maar via 112 te melden…

Als de crowdfunding slaagt, gaat Stadsherstel straks het Politiebureautje van de gemeente kopen. Het monumentje wordt dan opgeknapt, zal vaak worden opengesteld, kun je er voor vvv-info terecht en wordt een winkeltje waar je leuke en lekkere dingen kunt kopen. Stadsherstel zal dan ook de brandmelder adopteren. We hebben nu meer dan de helft van de benodigde 50.000 euro opgehaald en zijn nog op zoek naar nieuwe donateurs. Doet u mee? Ieder bedrag op rekening NL66 INGB 0005 659 267 van de Vrienden van Stadsherstel is welkom. Vermeld erbij “Politiebureautje”. Als u 25 euro of meer geeft en ook de bijhorende cadeautjes wilt ontvangen, vermeld dan ook uw adresgegevens. Doneren kan ook via de website www.mijnstadsherstel.nl. Op 18 juni staan we op de markt bij Over de Rand in Oud Osdorp.

Tamar Frankfurther.

 

Bus 69 wordt Westtangent. Van vriend tot vijand?

Op het gevaar af dat u wordt overvoerd met nieuws over buslijnen en de permanente carrousel waarin deze verkeren, wil ik u toch informeren over de plannen voor de Westtangent en wat dat betekent voor onze omgeving.

De afgelopen decennia is er een enorme groei geweest van infrastructuur in het gebied van de de voormalige gemeente Sloten. Sloterdijk, het dorp waar het gemeentehuis stond, is hierdoor praktisch van de aardbodem verdwenen, alleen de Petruskerk en directe omgeving hebben die aanslag overleefd.

 

Sample Image
Volgens de plannen gaat de Vlindermolen op de Rotonde Sloterweg verdwijnen
en verhuizen naar de middenberm van de Anderlechtlaan.
Foto: Erik Swierstra; 20 april 2017.

 

De Ringspoorbaan is in 1986 in gebruik genomen na een oponthoud van 50 jaar, de A4 met vele banen is in de plaats gekomen van de klassieke "autobaan" uit de jaren dertig. Het overblijfsel is nog steeds aanwezig in de vorm van de Oude Haagseweg, tussen de Anderlechtlaan en de Ringvaart. Recent is ruim 2 miljard euro besteed aan de verdubbeling van de spoorverbinding van Schiphol met de Zuidas en Almere.

Het besluit om een vliegveld aan te leggen in de Haarlemmermeerpolder ruim 100 jaar geleden heeft haar sporen getrokken in onze omgeving. Resultaat: een enorme bron van werkgelegenheid en een magneet voor reizigers die Amsterdam overspoelen.

Zo treft de waterwolf in andere vorm alsnog de hoofdstad.

Nog nahijgend van dit overzicht van de laatste 150 jaar komt echter nu alweer het volgende plan om ons een beloftevolle toekomst in te leiden, genaamd Westtangent. Dit woord doet herinneringen bovenkomen aan de middelbare schooltijd bij het vak wiskunde. Sinus, cosinus en tangens. Tangent is een raaklijn aan een kromme en moet verzinnebeelden de halfronde stad Amsterdam en de daaruit lopende verbindingslijnen met in dit geval Schiphol als doel.

Lijn 69 is nu een lijn van station Sloterdijk naar Schiphol en meandert eerst door het kantorengebied, dan door Geuzenveld en via de Meer en Vaart langs het Osdorpplein naar Nieuw-Sloten. Zo worden bewoner en toerist in een betrekkelijk rustig tempo heen- en weer vervoerd. Je hoorde er verder weinig over, ik zit zelf wel eens in die bus als ik van station Schiphol de trein wil nemen.

Veel mensen die op Schiphol werken nemen deze bus. Aan het maatschappelijk nut van deze busdienst hoeft in principe dan ook niet te worden getwijfeld.

Weinig aan de hand, maar in het centrum van de macht, de Stopera, denkt men daar heel anders over. Die bus moet en zal haar route sneller afleggen, door
1. Stroomlijnen van de route
2. Minder haltes
3. Zoveel mogelijk vrije busbanen.

Dit is de voorgestelde therapie voor de diagnose dat lijn 69 te traag en te duur is. Het laatste probleem kan natuurlijk het beste opgelost worden door de lijn op te heffen. De lijn naar de luchthaven is praktisch een doublure van de trein die ook nog eens veel sneller is. Als het op snelheid aankomt kan de bus natuurlijk veel beter over de A10 en de A4 naar Schiphol rijden. Aan deze alternatieve feiten heeft men op het stadhuis geen boodschap. De plannen beginnen zich langzamerhand uit te kristalliseren.

Na massaal protest vanuit de wijk Nieuw-Sloten is afgezien van een vrije busbaan over de groene middenberm van de Anderlechtlaan. Echter, de passage met de Sloterweg blijft erg lelijk. De rotonde wordt 2 baans waarbij fietsers en voetgangers het gelag moeten betalen. Als de busplannen worden doorgezet moet hier een fundamentelere oplossing gekozen worden. De rotonde wordt opgeheven en een normale kruising van Sloterweg met de Anderlechtlaan wordt gemaakt. De vlindermolen wordt 50 meter naar het noorden verplaatst op de middenberm van de Anderlechtlaan als landmark van Nieuw-Sloten.

Het voordeel hiervan zit in verschillende zaken:
1. De zichtlijn over de Sloterweg wordt hersteld wat de beleving van deze middeleeuwse weg ten goede komt,
2. Het sluipverkeer van- en naar de Aker over de Sloterweg wordt niet langer gefaciliteerd en dat kan, nu de Ookmeerweg een goede verbinding met de omgelegde A9 krijgt.
3. Langzaamverkeer houdt voldoende ruimte op de Sloterweg en op de Anderlechtlaan. De doorstroming op de Anderlechtlaan verbetert wat ook bus 69 ten goede komt.

Een ander lelijk punt is en blijft de vrije busbaan op de Oude Haagseweg. Het hergebruik van de Oude Haagseweg was een idee van wethouder van der Vlis. Tot 1997 was de zuidelijke rijbaan in gebruik als parkeerplaats voor de bezoekers van de Oeverlanden. Ondanks het feit dat zich hier nooit opstoppingen voordoen moest er een vrije busbaan komen. Dat leverde subsidie op uit Den Haag. Maar ook dat is belastinggeld. Het afpakken van de parkeermogelijkheid heeft de Oeverlanden veel nadeel bezorgd en zorgt tot op heden voor gevaarlijke en lelijke parkeerplaatsen in de bermen van de noordelijke rijbaan.

Als bij de realisatie van de Westtangent niet gekozen wordt voor optimaal gebruik van dit stuk Oude Haagseweg en dat lijkt er op, dan tast dat het imago van het openbaar vervoer als natuur- en milieuvriendelijk bij mij ernstig aan. Ik houd u op de hoogte. Woensdag 14 juni kunt u zich informeren van 17 tot 20uur in het activiteitencentrum Belgiëplein.

Nico Jansen, juni 2017.
Uit: de Westerpost van 7 juni 2017.

 

Benefiet-filmmiddag voor het Politiebureautje

Vijf korte Slotenfilms voor een tientje!

In het kader van de crowdfunding voor het Politiebureautje op Sloten organiseren we op 11 juni om 14.00 uur een speciale benefiet-filmmiddag met Slotense films in de Tuinzaal onder het Kuiperijmuseum bij de Molen van Sloten. Aanvang: 14.00 uur; zaal open: 13.30 uur. Hieronder leest u meer over het programma en hoe u een van de 75 beschikbare kaartjes kunt bemachtigen. Deze activiteit organiseren we samen met de Molen van Sloten, de werkgroep Historie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Stadsherstel Amsterdam.

 

 Sample Image

Voor de campagne maakte de Slotense filmer Jan Wich belangeloos een korte introductiefilm voor de website www.mijnstadsherstel.nl.

Andere Slotense films ziet u op 11 juni!

We zitten nu al op een opbrengst van 21.899 euro, dat is 43 %!

 

Eerst gaan we kijken naar "Twee eerste Stenen". Deze film vertelt in het kort het verhaal hoe Sloten z'n molen kreeg. In de film zijn veel historische beelden verwerkt. Zo zien we beelden van de bouw van de molen, de opening in 1991 door prinses Juliana en vrijwilligers van de molen in hun jongere jaren.

Waar nu Nieuw Sloten ligt...
Daarna kijken we terug op een deel van Sloten, waar tegenwoordig de wijk Nieuw Sloten ligt. Tot een kleine 30 jaar geleden was hier de groenten- en later de bloementuin van Amsterdam. Toen de Olympische Spelen naar Amsterdam zouden komen, werd besloten dat het Tuinbouwgebied Sloten moest wijken. Hierover is in 1993 de film "U hoeft hier nooit meer weg" gemaakt.

Bevrijdingsbeelden Sloten
Recentelijk kregen we unieke Slotense filmbeelden uit de periode 1938-1945 in ons bezit. Deze film is van de familie De Ruig. Beelden van: schaatsen tussen de weilanden aan de zuidkant van het dorp, waar nu Tuinpark VAT ligt. Beelden van Duitse soldaten, die na de oorlog begeleid naar Amsterdam marcheren en van de familie De Ruig thuis. Het aller bijzonderst: beelden van de bevrijdingsoptocht door Sloten! Kippenvel…

Dorpsfeesten van 1965 en 1992
Na de pauze: beelden van het feest na de herprofilering van Sloten uit 1992. Veel bekenden van toen komen voorbij. Ome Toon Koenen, die water pompt op het nieuwe Dorpsplein; veel kinderen van toen, moeders van nu.
We sluiten de middag af met de film "900 Jaar Sloten" uit 1965. Feest in een toen nog heel levendig dorp met winkels en scholen. Unieke beelden van het interieur van het klompenwinkeltje van Mol, van de koffiebranderij en nog zoveel meer.

Altijdprijsloterij
Nog een extraatje op die middag: De ondernemers van Sloten, en rederij Kooij hebben allerlei leuke prijzen beschikbaar gesteld voor een loterij. Je betaalt 5 euro voor een gevulde envelop en ziet na opening meteen welke prijs je hebt gewonnen. De waarde van de prijs is altijd veel hoger dan je inzet: tel uit je winst! In de volgende Westerpost zullen we de ondernemers en de prijzen vermelden.

Kaartjes reserveren
We vragen voor deze benefiet-filmmiddag 10 euro entree. Dat is inclusief koffie en thee bij ontvangst en hapjes in de pauze. Wij vragen u wel om verder zelf uw consumpties te betalen. Anders blijft er niets over voor het Politiebureautje.


Aanmelden kan via Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken of 020 – 52 000 75. Als er nog kaartjes beschikbaar zijn, krijgt u van ons een bericht terug. Meer informatie kunt u vinden op www.mijnstadsherstel.nl .


 

Tamar

 

Matinee Concert Sloterkerk zondagmiddag 11 juni 2017, 15.00 uur

In de Sloterkerk, Osdorperweg 22, te Amsterdam zal op zondagmiddag 11 juni 2017 om 15.00 uur een matinee concert gegeven worden.

Een aantal talentvolle studenten van het Conservatorium hier in Amsterdam zullen een optreden verzorgen. Met dit altijd verrassende en enthousiaste optreden van deze musici in opleiding wordt het Matinee Concert seizoen in de Sloterkerk afgesloten.

Op het programma staan onder meer werken van Saint-Saens, Telemann en Gubaidulina.

De toegangsprijs bedraagt slechts 9 euro.

Meer informatie op onze website: www.sloterkerk.nl
Maar u kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/sloterkerk
Inlichtingen en reserveringen via email: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken


Openbaar vervoer in de Tuinen van West, een ingewikkelde kwestie

Onlangs heeft Ronald Mauer(D66), DB lid BC Nieuw West, gesproken met gedeputeerde Adnan Tekin(PvdA) over doorbuiging buslijn 80 via de Osdorperweg tijdens de vergadering van het Alg. Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude.

Eind april heeft dit schap besloten de mogelijkheid te onderzoeken buslijn 80 door te buigen via Tuinen van West over de Osdorperweg. Door middel van doorbuiging heeft bus 80 inkomsten, die er niet zijn op het lijnstuk Haarlemmerweg tussen Halfweg en Slotermeer door het ontbreken van instappende reizigers. Daardoor verbetert de exploitatie en vermindert de subsidie, die de provincie aan buslijn 80 betaalt. De Tuinen van West exploitatie verbetert.

Eind maart heeft gedeputeerde haar ambtenaren en ze erkennen dat de route via de Osdorperweg fnancieel beter is. Ambtenaren Horck en Jacobs zeggen dat de Osdorperweg te smal is. Gedeputeerde Post zegt tegen de Commissie Mobiliteit dat de route van buslijn 80 via de Osdorperweg niet doorgaat omdat die weg te smal is. Zij noemt het een aanvrage voor fnanciering van verbreding kan worden ingediend.

Bij de voorbereiding van de geldaanvrage door het schap blijkt de Osdorperweg juridisch eigendom van Amsterdam en vervalt daardoor voor het schap de bevoegdheid tot een aanvrage bij dit Fonds.

Wethouder Pieter Litjens (VVD) verzekert tijdens de vergadering van 3-12-2014, dat de vervoerswaarde van de doorgebogen buslijn 80 route volgens GVB onderzoek groter is dan het huidige routedeel tussen Halfweg en Slotermeer. Tuinen van West wordt per OV bereikbaar en beter bereikbaar per fiets door verbreding der Osdorperweg aan de oostzijde.

Een geldaanvrage bij het Fonds door wethouder Litjens is niet mogelijk omdat E.Post wel de mogelijkheid van subsidie vermeldt maar geen toezegging in het vooruitzicht stelt.

Ronald Mauer stelt voor bus 80 te laten rijden via een stukje Osdorperweg, Tom Schreursweg, J.M. den Uylstraat naar de Aalbersestraat.

Adnan Tekin acht dit mogelijk als bewoners een brief of mail zenden aan Provinciale Staten. Dit kan door middel van een schrijven van BC Nieuw West, Dorpsraad Sloten of bewoners. Ronald Mauer wil eerst overleggen met Dorpsraad Sloten alvorens aktie te ondernemen.

Jan Ligthart.

Uit: de Westerpost van 31 mei 2017.

 

Eerste paal Brouwerij De 7 Deugden op Sloten

Op 18 mei 2017 was het zo ver: Garmt Haakma van Brouwerij de 7 Deugden sloeg samen met Ko Kuiper de eerste paal van de nieuwe brouwerij, die pal naast de Molen van Sloten zal verrijzen. "Stel dat het in maart 2018 mooi voorjaarsweer is, dan spreken we nu alvast af dat we dan in de biertuin bij de molen van een heerlijk ambachtelijk gebrouwen biertje gaan genieten", glundert Garmt met passie.

 

Sample Image
De eerste paal voor de 'Brouwerij van Sloten', naast de Molen van Sloten; 18 mei 2017.
Foto: Erik Swierstra.
 

Als alles volgens planning loopt, is de bouw van de brouwerij in december afgerond. Daarna wordt er vanaf januari gestart met proefdraaien. "We beginnen hier met een schone lei met nieuwe brouwketels, die je straks vanaf buiten kunt zien blinken. We nemen eerst even de tijd om die nieuwe ketels goed te leren kennen. Dat is essentieel voor de smaak van onze bijzondere brouwsels", vertelt Garmt.

 

Start in maart 2018?
"Ik hou wel van een beetje symboliek. Daarom zou het mooi zijn wanneer we volgend jaar begin maart officieel kunnen starten. Zo houden we de zevens erin: Het is dan is namelijk precies zeven jaar na de opening van Brouwerij De 7 Deugden op onze huidige locatie, aan de Osdorperweg 578. We wilden overigens verhuizen, omdat we daar veel te weinig productieruimte hebben. Op onze nieuwe plek hebben we bijna drie keer zoveel ruimte!

 

Sample Image
Ko Kuiper en Garmt Haakma hebben de eerste paal geslagen.
Foto: Erik Swierstra.

 

De plek tussen het Kuiperijmuseum en het restaurant lijkt heel klein, maar is dat niet. Ko Kuiper van de Molen van Sloten wees ons hierop. Door het hoogteverschil kunnen we hier drie verdiepingen bouwen zonder dat de brouwerij te hoog en massief oogt. Het pand sluit straks mooi aan bij de grootte van de molen en het Kuiperijmuseum. Ideaal! En deze plek is natuurlijk ook prachtig. Het is landelijk, maar niet afgelegen, bushalte voor de deur; hier op het mooie dorp Sloten, naast de molen. We gaan elkaar zeker versterken en kunnen zo meer bezoekers trekken."


Moedige filosofie
Naast ruimte voor de productie van de inmiddels al 16 ambachtelijke bieren, die hier gebrouwen zullen worden, komt er in het pand ook een ontvangstruimte. Hier zal het verhaal over hoe je bier maakt worden verteld. Uiteraard komen er ook rondleidingen door de brouwerij. Bezoekers kunnen daarna rustig proeven. Liever een Stout+Moedig biertje, met een bitter, vol en rijk karakter, of toch toch maar een licht zoet fluweel-kruidig Koor+Blond?

In de brouwerij, die banen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken nu 14 mensen. Garmt verwacht dat hij over en jaar of drie al zo'n dertig werkplekken kan aanbieden. Het smaakvolle biermerk groeit en groeit en wordt in steeds meer winkels en horecagelegenheden verkocht. "De brouwerij heeft een dubbele doelstelling: We staan voor werkgelegenheid voor mensen, die ergens anders minder makkelijk aan het werk komen, en tegelijk brouwen we fantastisch lekker bier, met veel smaak!"

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 24 mei 2017.

 

Winkeltje in Politiebureautje van start

De crowdfunding voor het openstellen van het kleinste Politiebureautje op Sloten gaat op volle kracht door. Een update. Sinds half mei draait het winkeltje in het Politiebureautje al een beetje proef. In de maanden mei en juni is het Politiebureautje in ieder geval open op zaterdagen en zondagen van 11.00 tot 15.00 uur. De eerste verkoop betrof een paar zelfgebreide blauwe baby-slofjes van Willy.

 

Tijdens de actie gaat meer dan de helft van de opbrengst naar de crowdfunding. Het aardige is dat eerste deze koop meteen heel goed laat zien hoe goed de sociale functie van dit initiatief werkt: Dorpsgenoten kwamen elkaar in het Politiebureautje tegen en hoorden dat de op Sloten geboren Lara van Agtmaal op 8 mei moeder is geworden. Haar zoon Nova en zijzelf maken het goed. Blauwe babysokjes zijn dus een passend geschenk voor trotse oma Ria!

 

Sample Image
Boeven met agent voor de celdeur; tegen een kleine vergoeding mag u ook op de foto!
De teller staat nu op 18.869 euro.

 

Kom vooral ook een keer langs om het kleine monument te bewonderen, voor een praatje, een foto in boevenpak of een donatie voor de crowdfunding. Want met al die gezelligheid zouden we bijna vergeten dat we daar nog middenin zitten... Het is nog altijd niet zeker dat di t leuke initiatief er echt gaat komen. Het gaat goed, we zitten inmiddels op 37 procent. Maar, we moeten nog een heel bedrag bij elkaar zien te sprokkelen... Kijk voor meer informatie www.mijnstadsherstel.nl. Overigens, ideeën voor dit project blijven welkom!

11 Juni: benefiet-filmmiddag
En alvast de vooraankondiging van een speciale activiteit voor de crowdfunding, die we samen met de Molen van Sloten en de werkgroep Historie van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp organiseren: Op 11 juni zullen we vanaf 14.00 uur vijf korte films over het dorp Sloten vertonen in de Tuinzaal onder het Kuiperijmuseum bij de molen.

Het gaat om: Twee eerste stenen, een korte film uit 2012 die vertelt hoe Sloten z'n molen kreeg; Feest na de herprofilering Sloterweg, een film uit 1992; U hoeft hier nooit meer weg; een film uit 1993 over de tuinders van Tuinbouwgebied Sloten, waar nu Nieuw Sloten ligt; 900 Jaar Sloten; een film over het bijzondere eeuwfeest dat in 1965 werd gehouden. Tot slot: een recente vondst: een film over Sloten in de periode 1938-1945. Toegang voor al dit moois: slechts tien euro. Dat bedrag gaat uiteraard volledig naar het goede doel. Volgende week volgt informatie over hoe u kaartjes kunt bestellen, maar dan kunt u die zondagmiddag nu alvast vrijhouden!

Waarvoor de cel in?
Inmiddels wordt uit de verhalen, die naar aanleiding van de crowdfunding binnenkomen, duidelijk dat de zwaardere criminelen doorgestuurd werden naar het hoofdkantoor. In de cel van het Politiebureautje op Sloten werden zij alleen kort opgesloten terwijl er vervoer naar elders georganiseerd werd. Dronkenlappen bleven voor hun eigen en ieders veiligheid wel overnachten in de cel, zoals u vorige week al kon lezen. Overigens, de veldwachter ging dan wel 's nachts thuis slapen! Een overzichtje waarvoor moest men (volwassenen en schooljeugd) moest zitten op Sloten:

Opsluiting in de cel voor:

- openbare dronkenschap;
- bescherming: te dronken om naar huis te gaan (onverlicht buiten; waardoor gevaar in de sloot te fietsen erg groot was);
- ruit ingooien (al dan niet expres);
- lawaai maken op straat;
- fietsen zonder licht;
- fietsen waar dat niet mocht;
- diefstal, bijvoorbeeld een appel uit de kratten buiten bij de groenteboer;
- voetballen op het pleintje voor de Sloterkerk (toen nog niet vol auto's);
- rottigheid uithalen, zoals belletje trekken.

Tamar

Uit: de Westerpost van 24 mei 2017.

 

Bus gaat weer naar Schiphol

Vanaf 10 december van dit jaar zal er weer een directe busverbinding tussen Sloten en Schiphol Plaza komen. Bovendien wordt het een 24-uursdienst. Dus ook als je op een onmogelijk tijdstip op Schiphol moet zijn, kun je volgend jaar gewoon met de bus reizen.

 

De route via Sportpark Sloten en de haltes Ditlaar en Osdorperweg blijft intact. Connexxion gaat op ons traject bovendien gebruik maken van schone elektrische bussen.

Het is begrijpelijk dat deze Schipholnet-bus - die nummer 195 gaat dragen - weer een halfuursdienst wordt. Het huidige aantal passagiers rechtvaardigt een kwartierdienst niet. Voortaan dus weer even plannen wanneer je de bus neemt. Passagiers richting Hoofddorp zullen straks moeten overstappen bij het busstation op Schiphol-Noord.

Al met al denk ik dat wij op Sloten in onze handen mogen knijpen met deze nieuwe busdienst. Overal om ons heen wordt het OV uitgekleed, maar onze bereikbaarheid blijft intact. Deze dienstregeling zal zeker vier jaar van kracht blijven.

Na het terugveroveren van de haltes is dit voor Sloten de kers op de taart... Maak er gebruik van, dan blijft deze busdienst zeker overeind!

Tamar

Uit: de Westerpost van 24 mei 2017.

 

Nieuwe folder 'Wandelen door het dorp Sloten'

De Slotense Caelyn Neijzing (2) overhandigde op 13 mei 2017 het allereerste exemplaar van de nieuwe wandelfolder van het dorp Sloten aan de directeur van Amsterdam Marketing, Frans van der Avert.

 

Bij het poseren na afloop vond Caelyn het wel zo prettig dat ook haar moeder, Saskia, eveneens geboren Slotense, er bij was. Wie goed kijkt, ziet dat Caelyn met haar broers Kieran en Connor zelf op de voorkant van de folder staat, terwijl ze bij de pomp op het Dorpsplein samen water halen!

 

 Sample Image

Caelyn, nu op de arm van moeder Saskia, heeft de folder waar zij zelf voorop staat net aan Frans van der Avert gegeven. Broer Kieran vermaakt ondertussen zich met de Rembrandtbeelden op de achtergrond. Foto: Erik Swierstra.

 

De directeur van Amsterdam Marketing was blij verrast met de rijk-geïllustreerde folder. Hij was het roerend met ons eens dat het zonde is dat veel toeristen en Amsterdammers de Molen van Sloten en het mooie dorp nog niet kennen. De folder is geschreven en vormgegeven door de werkgroep Historie van de Dorpsraad. Hij is tegen een 'vrijwillige' en zelf te bepalen bijdrage beschikbaar bij de Molen, de Speeltuin en in het Politiebureautje. De opbrengst komt vervolgens ten goede aan de verkopende instantie.

 

 Sample Image

Voorpagina folder 'Wandelen door het dorp Sloten'.

 

Om de productiekosten laag te houden, is de folder ingenieus gevouwen tot een A5-formaat. "Je moet wel even kijken hoe het werkt, maar als je het eenmaal door hebt, is het erg handig en logisch", is een vaak gehoorde reactie. Daarom een tip: Vouw de folder zo open, dat je eerst het plattegrondje ziet; daarna kun je doorbladeren en na pagina 5 de folder omdraaien... Zo kun je álle wetenswaardigheden rond dit unieke dorp eenvoudig tot je nemen!


Tamar

 

Mooie verhalen rond het Slotense Politiebureautje

We zitten al op een opbrengst van 28 procent! Iedereen lijkt het kleine Politiebureautje in z'n armen te willen sluiten. Twee vragen worden met enige regelmaat aan Stadsherstel en mij gesteld. Misschien dat u ook wel met die vragen rondloopt. Vandaar dat het me handig leek om ze hier te beantwoorden.


Wat als het niet lukt?

Het is nogal wat: 50.000 euro... Stel nou dat we dat bedrag niet gaan halen? Wat gebeurt er dan met de opbrengst, die al is binnen gekomen? Gaat het dan nog wel door? En wat gebeurt er dan met mijn donatie? Antwoord van Stadsherstel: "We geloven dat wij dit project met elkaar kunnen realiseren. Net zoals onze andere geslaagde crowdfundingprojecten. Maar mocht het toch niet lukken, dan krijgt u natuurlijk uw donatie terug."

 

Sample Image

 

Gezellige drukte op 13 mei tijdens 24H Nieuw-West; en we hebben nu al 14.301 euro binnen!

 

Ik heb geen internet, wat nu?
Bij de crowdfunding wordt er voor sommige mensen ten onrechte van uitgegaan dat iedereen over een internetaansluiting beschikt en dat betalen via internet vanzelfsprekend is. Ja, u kunt donatie ook gewoon zelf overmaken naar rekening NL 66 INGB 0005 659 267 van de Vereniging Vrienden van Stadsherstel. Vermeld daar dan bij "Politiebureautje" en uw adresgegevens. Vanaf een bijdrage van 25 euro hebt u namelijk recht op verschillende cadeautjes en die willen we natuurlijk kunnen toesturen. Als u geen adres vermeldt, gaan we ervan uit dat niets wilt hebben. U kunt ook langskomen bij het Politiebureautje op Sloten (Dorpsplein 1). We doen ons best om gedurende de crowdfunding ieder weekend zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Dure aardappels!
Halverwege de vorige eeuw was Freek Raat veldwachter in het Politiebureautje van Sloten. In 2002 zijn Freeks herinneringen gebundeld. Wie 75 euro doneert, krijgt een exemplaar van dit boekje. Eén van die verhalen uit zijn werktijd wil ik graag met u delen. Dit waargebeurde verhaal speelt zich af op een zaterdagavond in de herfst:

"Ik fiets op de Sloterweg net buiten het dorp. Bus G uit de richting Amsterdam stopt naast me. De chauffeur zegt dat hij even verderop een fietser zag, die "de hele rijweg nodig heeft". Ik rijd er dus snel naar toe en zie inderdaad een fietser die van links naar rechts gevaarlijk over de weg zwalkt. Ik laat hem stoppen. Afstappen - voet over de stang - valt niet mee en rechtop staan daarna ook niet... Voorts ruik ik alcohol. Hij vertelt me een warrig verhaal: dat hij die ochtend vanuit de stad een voordelige mud aardappelen was gaan kopen in de Haarlemmermeer. Door het gewicht op zijn bagagedrager slingerde hij nu wat over de weg, zegt hij. Op de terugweg was hij 'even' een Slotens café ingegaan. Ik neem de man voor zijn en ieders veiligheid mee naar het Politiebureautje.

Als ik bij de kastelein van het desbetreffende café navraag doe, hoor ik dat de man de hele middag en een deel van de avond het nodige bij hem had ingenomen. Daarna wilde hij per se op de fiets naar huis; tegen het advies van de kastelein en andere cafébezoekers in. Ook tegen mij blijft de man opstandig. Ik besluit hem in de cel zijn roes te laten uitslapen en maak proces-verbaal op. Na enkele maanden word ik opgeroepen om in deze zaak te getuigen. Voor de politierechter houdt de man vol dat hij niet dronken was geweest, maar dat hij door de aardappelen achterop slingerend had gereden. De rechter veroordeelt hem echter - gezien zijn eerdere verklaring en onheuse vertelsels - tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete. Al met al was hij dus een stuk goedkoper uit geweest als hij z'n aardappels in de stad gekocht had..."

Tamar

 

Uit: de Westerpost van 17 mei 2017.

 

Joop Kool overleden

Op 5 mei 2017 is een bekend Slotenaar is heengegaan. Joop Kool werd in 1919 geboren in de woning boven de slagerij aan de Sloterweg 1239 in de toenmalige gemeente Sloten. Zijn leven in een notendop: Hij ging schuin aan de overkant naar de St. Jozefschool en kwam daarna in de slagerij te werken. Hij leverde bestellingen aan huis af - op de fiets in het landelijk gebied.

 

In 1967 nam hij de zaak van zijn vader over. Leny Schönhage werd zijn vrouw. In de oorlog zou hij moeten gaan werken in Duitsland, maar dat is er nooit van gekomen. Dat kwam - zoals hij zelf zo mooi wist te vertellen - doordat "mijn gegevens op de een of andere manier zoek waren geraakt en niet meer in het bevolkingsregister stonden... Ik bestond niet meer!"

 

 Sample Image

Joop werd vorig jaar op 4 mei geïnterviewd over Sloten tijdens WOII.

 

Joop en Leny kregen twee kinderen: Hans en Ruud. Halverwege de jaren zeventig begon het dorp Sloten te veranderen. Tuinders - zijn klanten - trokken weg en het winkelbestand werd steeds kleiner. Grootwinkelbedrijven waren in opkomst. Tijd voor verandering. Hij deed de zaak over aan een andere slager (Van den Bosch) en ging tot zijn pensioen 'in de kaas' werken.

Net als tijdens zijn werkzame leven bleef Joop heel actief als vrijwilliger voor de gemeenschap: voor Pancratius (voetbal en toneel), niet als speler maar altijd op de achtergrond, rondleiden door Sloten en vanaf de start als vrijwilliger bij de Molen van Sloten. Met volle inzet lekker met z'n handen bezig zijn. Ondertussen af en toe een geintje, zoals toen een jonge dame hoorde over zijn hoge leeftijd en tegen hem zei: "Oh meneer, bent u al zo oud, dan hebt u waarschijnlijk uw leven lang weinig vlees gegeten!" Het leven is gevierd. De cirkel is rond. Joop is schuin tegenover zijn geboortehuis op de Pancratius-begraafplaats begraven. We zullen je missen!

Tamar

 

Uit: de Westerpost van 17 mei 2017.

 

Amerikaanse Consul onthult plaquette van neergestorte piloot (1943)

De Dodenherdenking 2017 in Oud Osdorp was dit jaar heel bijzonder. De aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Consul Generaal van de VS David McCawley, droeg daaraan bij. Gelukkig ging dit niet ten koste van de persoonlijke sfeer van de jaarlijkse herdenking, waaraan we in het landelijke gebied gehecht zijn.

 

Voortaan ligt er dus een plaquette met de naam van de Amerikaan Dover Fleming bij het oorlogsmonument aan de Osdorperweg. Deze plaquette herinnert ons aan deze jonge piloot, die op 8 oktober 1943 met zijn vliegtuig, een P-47 Thunderbolt, neerstortte op het land van boer Worm, vlak bij waar nu het Ma Braunpad ligt. Pim Ligtvoet haalde dit verhaal uit de vergetelheid, nadat hij dit tijdens zijn onderzoek voor zijn boek In de schaduw van de oorlog had ontdekt.

 

Sample Image
De Consul Generaal van de VS David McCawley onthult de plaquette.
Foto: Erik Swierstra.

 

One way journey
De Consul sprak in zijn toespraak over het hoogste offer van zijn landgenoot die, zonder aan eigen belang te denken, er álles aan had gedaan om de democratie te laten zegevieren: "Het werd voor Dover een enkele reis naar Europa en door hem - en vele andere jonge mensen in uniform en burgers - leven wij nu in een prachtig en vrij Amsterdam!" De Consul verzekerde de aanwezigen ook dat de band tussen de VS en Europa onbreekbaar is en dat was uit zijn mond in deze tijd toch wel bemoedigend om te horen...
Ook twee vertegenwoordigers van de Internationale School in Amsterdam voerden het woord. Ton Hermes, voorzitter van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten gaf aan hoe belangrijk het is om gebrachte offers nooit te vergeten en hoe mooi en belangrijk het is om gevallenen te blijven eren door hun graf te onderhouden. Wanneer je één piloot op deze manier uit de vergetelheid haalt, komt zijn verhaal uit de oorlog tot leven. Zo blijven we de persoonlijke verhalen - hopelijk met de vrijheid - doorgeven. Dat is belangrijk.

Vrede is niet vanzelfsprekend
Ray Kentie sprak mooie woorden namens de Dorpsraad. Hij memoreerde hoe bijzonder het is dat er nu al 72 jaar vrede is in Nederland: "Al die verhalen, zoals nu dat van Dover Fleming, zijn puzzelstukjes van onze geschiedenis. We geven die verhalen door aan volgende generaties en stellen ze zo veilig voor toekomstige generaties. Je vraagt je misschien wel eens af "Wat zou ik zelf gedaan hebben, als ik toen geleefd had?" Het is moeilijk om echt antwoord te geven op die vraag, maar je kunt zeker wel kritisch naar jezelf kijken en je de vraag stellen: "Wat doe ik nu? Ben ik iemand die zijn hoofd afwendt en onrecht laat doorgaan? Ben ik een meeloper? Of grijp ik in?" Leer van het verleden. Wees barmhartig en heb mededogen. Leer gelukkig te zijn met de vrede. We hebben nu al zo lang vrede in ons land dat het normaal lijkt, maar dat is niet zo. Kijk maar naar TV en internet: Je ziet één en al oorlog en ellende. Leer vrede te waarderen en geef dat door! Verhalen vertellen heeft zin. Van die herinneringen leren we niet opzij te kijken; niet in de val te lopen om de verkeerde beslissing te nemen. Geef haat en egoïsme geen kans!"

Koffie in de schuur
Coby van Middelkoop en Jacqueline Vork droegen stemmige gedichten voor. De welpen van scouting Phoenix vormden de erewacht bij het monument. Tijdens de twee minuten stilte vloog een toom ganzen over en hoorde je lammetjes blaten in de wei.
Jolanda Picavet blies de Last Post en er werd uit volle borst meegezongen met het Wilhelmus. Na afloop was er koffie, thee, cake en koek bij Ferry van der Laan aan de Lutkemeerweg. Het was prettig om na deze bijeenkomst nog even bij te praten. Het is goed dat deze traditie weer in ere is hersteld. Ook de Consul voelde zich zichtbaar thuis in de Oud Osdorpse schuur! Veel dank aan Mia Kooter, Carla Schelling en Coby van Middelkoop van de werkgroep Culturele Activiteiten en aan de familie Van der Laan voor hun gastvrijheid!

 

Tamar

 

Crowdfunding Politiebureautje op volle kracht van start

Op Koningsdag gaf portefeuillehouder Erik Bobeldijk van stadsdeel Nieuw-West het officiële startsein van de crowdfunding door de luiken, voordeur en celdeur van het Politiebureautje te openen. Adjunct-directeur Michiel van der Burght van Stadsherstel verleende hierbij een helpende hand. Vraag was: Wat of wie zouden zij aantreffen in de cel van nog geen vier vierkante meter?

Drie boeven waren opgelucht dat zij bevrijd werden! Gedurende de feestelijke Koningsdag op Sloten gingen ook anderen in boevenpak nog op de foto. Daarmee droegen zij 2,50 euro bij aan dit unieke project. In totaal staat de teller nu op: € 9.367,82. Dat is inclusief de Waarderingssubsidie van 500 euro van stadsdeel Nieuw-West. We zitten dus nu al op bijna éénvijfde van wat we moeten halen! En... dat bedrag gaat vast nog flink stijgen, omdat heel veel mensen aan de kraam beloofden ook nog een bedrag over te zullen maken... Dat kan via www.mijnstadsherstel.nl. Het is goed nieuws dat de gemeente Amsterdam aan Stadsherstel het eerste recht op aanschaf heeft gegeven.

 

Sample Image
Michiel van der Burght (links) en Erik Bobeldijk gaven het startsein voor de crowdfunding door drie boeven (Ben, Linn en Ilana) te bevrijden. Foto: Aart Jan van Mossel / Stadsherstel.

 

Stadsherstel
Stadsherstel is namelijk dé organisatie in Amsterdam, die zorgt draagt voor het behoud van monumenten. Het gaat deze organisatie met een maatschappelijke functie niet alleen om het behoud en verantwoord onderhoud van panden, maar ook om het vergroten van de toegankelijkheid van monumenten en het vastleggen van hun verhalen. De Vrienden van Stadsherstel maken mede mogelijk dat Stadsherstel al meer dan 600 panden heeft kunnen redden. De bewoners van Sloten zijn dan ook zeer verguld dat deze organisatie het Politiebureautje wil aanschaffen. Zo blijft het van ons allemaal!

Hoezo 50.000 euro?
Op Koningsdag vroeg een aantal mensen hoe we aan dat bedrag van 50.000 komen en wat ermee gaat gebeuren? Allereerst: de aankoopprijs. Toen Stadsherstel afgelopen zomer belangstelling toonde om het Politiebureautje te kopen, ging iedereen er eigenlijk nog van uit dat de gemeente Amsterdam bereid zou zijn om het Politiebureautje voor een symbolisch bedrag te verkopen. Een koper heeft dan namelijk niet alleen een leuk Politiebureautje in handen, maar ook voor altijd de zorg om dat pandje goed en verantwoord te onderhouden. En wat kan er inkomen? Je wilt dat het altijd beschikbaar blijft voor rondleidingen, dat het gebruikt kan worden bij dorpsfeesten, dat het regelmatig open is, dat het een leuke buurtfunctie krijgt en dat de cel intact blijft. Dat zijn geen bouwstenen om er een winstgevend project van te maken, omdat je ook weinig bruikbare vierkante meters overhoudt...

Inmiddels is bekend dat de gemeente 32.500 euro kosten koper voor het Politiebureautje wil hebben. Dat komt dan neer op zo'n 36.000 euro De 50.000 is dus nodig voor de aankoop van het pandje. De rest van de crowdfundingsopbrengst kan Stadsherstel gebruiken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. En van wat er dan nog overblijft: iets reserveren voor het toekomstig onderhoud, de nieuwe inrichting en het beschikbaar stellen van het monument aan een huurder, die hier een niet-winstgevend winkeltje, vvv'tje en vaak opengestelde ontmoetingsplek zal gaan runnen. Die huurder heeft al te maken met vaste lasten voor elektra en water... Wil een dergelijk initiatief levensvatbaar zijn, dan zal Stadsherstel slechts een lage huur kunnen vragen... Kortom: Nu staat al vast dat Stadsherstel, zonder de crowdfundingsactie, verlies zal gaan draaien op dit project en dan kan het hele plan niet doorgaan.

Bruidsschat
Ik beschouw onze gezamenlijke inspanning om nu een hoge opbrengst te realiseren als een bruidsschat, die wij als Slotenaren, omwonenden uit Nieuw Sloten, De Aker, Nieuw-West en Badhoevedorp en andere liefhebbers van cultureel erfgoed aan Stadsherstel meegeven met de boodschap: "Dank je wel dat jullie dit mogelijk maken en dat onze (klein)kinderen zich straks ook nog voor deze imposante celdeur kunnen laten vereeuwigen!"

Tamar Frankfurther; 27 april 2017.

 

Op Koningsdag start de crowdfunding van het Politiebureautje

Op 27 april 2017 zal portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Erik Bobeldijk om 10 uur symbolisch de deuren van het Politiebureautje in Sloten openen. Daarmee geeft hij het startsein voor de crowdfundingscampagne. Hopelijk lukt het om voor 1 juli 50.000 euro op te halen. Vraag is: wat of wie treft hij aan in de cel?

Dan kan Stadsherstel het gemeentelijke monument kopen en kan het pandje een tweede leven krijgen. Ieder bedrag is welkom! Doneren kan op Koningsdag bij het Politiebureautje en verder altijd via de website www.mijnstadsherstel.nl. Natuurlijk bent u van harte welkom voor een (uitgebreide!) rondleiding in dit unieke mini-pand.

 

Sample Image

Als er voldoende geld binnenkomt, is het Politiebureautje straks vaak open en kunt u binnen een kijkje komen nemen! Foto: Erik Swierstra.

 

In boevenpak op de foto?
U kunt ook een kijkje komen nemen in het kleine celletje. Even ervaren hoe het zou zijn om hier opgesloten te zitten. We bieden u overigens ook 'echt' de kans om in de huid te kruipen van een boef... We hebben speciale boevenpakken klaarliggen (in verschillende maten). Wie dat leuk vindt, kan zich voor 2,50 euro laten fotograferen in boevenpak in de cel. Op die manier draagt u dus ook bij aan de actie.

Winkeltje, VVV'tje en ook uw idee

Het plan is om in het monument allerlei zelfgemaakte artikelen van Slotenaren en bewoners van Nieuw-West te verkopen. Een gezellig dorpswinkeltje waar je ook kunst en weer tweedehands spannende boeken kunt kopen. En tegelijk een VVV'tje met veelzijdige informatie over de omgeving. Iedereen kan hier straks langskomen voor een praatje en een bakkie.

Het Politiebureautje zal tijdens dorpsfeesten, Koningsdag en andere evenementen het stralend middelpunt blijven voor de Slotenaren en dorpsbezoekers. En natuurlijk gaan de deuren van het pandje open tijdens de historische wandelingen door het verstilde dorp.

Hebt u nog andere ideeën of hebt u kwalitatief goede en zelfgemaakte waar, die hier verkocht kan worden? Laat dan vooral van u horen! Denk er wel aan dat dit écht maar een heel klein pandje is en dat er dus slechts beperkte ruimte beschikbaar is... Tips kunt u doorgeven aan Stella van Heezik via Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken of via 020 - 52 000 75.

 

Voor meer informatie en donaties, zie: www.mijnstadsherstel.nl

 

Bekijk ook het filmpje over het politiebureautje.

 

Ook op AT5 is een reportage te zien over het politiebureautje.

 

Zie ook het artikel in het Parool over het politiebureautje.

 

Wordt vervolgd!

Tamar Frankfurther.

 

Sloten krijgt beschermd dorpsgezicht

Vorige week woensdag, 19 april 2017, was een historische dag voor het dorp Sloten: de voltallige Bestuurscommissie van Nieuw-West wil dat Sloten een beschermd dorpsgezicht krijgt!

Alle leden stemden vóór het beschermde gezicht. Daar ging zo'n twintig jaar voorbereiding aan vooraf.

Hoe het zo kwam...
Eigenlijk is het allemaal begonnen met een prijsvraag van het toenmalige stadsdeel Osdorp. Eind jaren negentig konden bewoners ideeën indienen voor projecten waar het stadsdeel geld en energie in zou steken. Vervolgens mochten de bewoners kiezen welk plan uitgevoerd moest worden. Slotenaar Anne Nicolai bedacht dat het goed zou zijn om Sloten een beschermd dorpsgezicht te geven. In de stemronde die volgde, kreeg dit voorstel zo'n beetje alle stemmen. Het stadsdeel ging er voortvarend mee aan de slag.

 

Sample Image
De Sloterkerk vormt een prominent onderdeel van het beschermd dorpsgezicht Sloten. Foto: Erik Swierstra.

 

In 2002 resulteerde dit in een cultuurhistorische verkenning van het dorp, die was opgesteld door Bureau Monumenten en Archeologie. Hierin staan alle waarden van het dorp zorgvuldig beschreven. Daarna werd het stil bij de gemeente. In de jaren die volgden, gingen steeds meer bewoners zich afvragen hoe het nou eigenlijk zat met die beloofde status.

Tot er in juni 2013 een actie op touw werd gezet om het beschermde gezicht alsnog te realiseren. Zestien dorpsbewoners gingen met handtekeningenlijsten rond. 249 Slotenaren hebben daarop aangegeven dat ze het belangrijk vonden dat Sloten een beschermd dorpsgezicht zou krijgen. Daarop nam de politiek het besluit om de ambtenaren aan het werk te zetten. En nu, bijna vier jaar later (!) is het dan eindelijk zo ver: Op 19 april werd dit besluit van de bestuurscommissie, als opvolger van de deelraad, officieel bekrachtigd met een hamerslag. Een mijlpaal.

Wat zijn de gevolgen?

Het klinkt na deze uitgebreide inleiding misschien een beetje vreemd... maar eigenlijk heeft de instelling van dit beschermde gezicht geen gevolgen voor de dagelijkse praktijk op Sloten. In de stukken omschrijven de ambtenaren het als volgt: "De status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht voegt geen concrete extra beschermingswaarde toe. Het huidige bestemmingsplan blijft leidend. Daaraan verandert niets. De toegevoegde waarde is er één van bewustzijn." Je zou dus kunnen zeggen dat dit een erkenning is voor de cultuurhistorische waarden van het dorp.

Tot nu toe werd Sloten vaak een beetje vergeten in Amsterdam, waar al zoveel ander moois te vinden is. De gemeente geeft in de stukken ook aan dat de aanwijzing van Sloten tot beschermd gezicht meerwaarde heeft voor de buurten rónd het dorp. Wanneer het unieke en kwalitatieve karakter van Sloten namelijk goed behouden blijft, heeft dat ook positieve invloed op de wijken daar omheen. Deze status zal volgens de experts bijdragen aan het intact houden van het dorp. Het beschermende bestemmingsplan dat er al jaren is, blijft gewoon van kracht en leidend. Daaraan verandert niets.

Informatie en inspraak
Natuurlijk krijgen bewoners van Sloten en andere belangstellenden de kans om vragen te stellen en inspraakreacties in te dienen. Daarom is er op 3 mei van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het Dorpshuis. U kunt binnen dat tijdsblok op ieder moment dat u schikt even langskomen om uw vragen te stellen. Het is dus niet zo dat er op een bepaald moment een presentatie wordt gegeven en dat het handig is dat u juist op dát moment langskomt. De gemeente zal de dorpsbewoners hierover zelf ook nog informeren.

Tamar Frankfurther.

 

Kleinste Politiebureautje van Nederland... Staat op Sloten

Als bewoner van het verspreidingsgebied van de Westerpost weet u natuurlijk al dat het kleinste Politiebureautje van het land te vinden is in het dorp Sloten. Wist u overigens ook dat Sloten ouder is dan Amsterdam? De oudste vermelding stamt uit de Middeleeuwen tussen de jaren 993 en 1049. Sinds 1175 ligt het dorp op zijn tegenwoordige plek op een terp - waar nu het Dorpsplein is - aan de Sloterweg.

 

Sample Image

Straks staat de deur van het Politiebureautje heel vaak open en kan iedereen binnen een kijkje komen nemen.

 

Dit kleine Politiebureautje werd gebouwd in 1866. Het staat middenin het dorp aan het Dorpsplein. Sinds 1980 is het pandje gemeentelijk monument. Dat is ook logisch, omdat het nog helemaal intact is. Het voormalige politiehuisje is wat betreft karakteristieke detaillering en ligging, centraal in het dorp, een van de pijlers onder het dorpsgezicht van Sloten.

Zeven dorpscafés

Tot ongeveer 1965 was het Politiebureautje nog volop in gebruik. De meeste zaken, die hier speelden, gingen over diefstal, dronkenschap en kattekwaad. De dorpsveldwachter sloot mensen, die een glaasje te veel op hadden, weleens op in de cel van zijn Politiebureautje. Konden ze daar veilig hun roes uitslapen. Begin vorige eeuw telde het dorp maar liefst zeven (!) café's... dronkenschap kwam hier dus wel 'eens' voor! Kinderen die kattenkwaad uithaalden, werden ‘opvoedkundig’ ook wel eens een uurtje opgesloten in de cel. Die straf maakte diepe indruk op de scholieren, zo blijkt uit de verhalen die ze daar nu nóg over vertellen!

Nieuwe bestemming
Sinds 2015 staat dit monument leeg, omdat de buurtregisseur van de politie het niet meer gebruikt. Dat doet het pand geen goed. Stadsherstel Amsterdam krijgt als restaurerende instelling als eerste de kans om dit, door de gemeente af te stoten project te verwerven. Daarvoor heeft ze samen met de bewoners van Sloten een plan gemaakt om dit piepkleine Politiebureautje, met authentieke cel, aan te kopen, te restaureren, te behouden voor het dorp en voor iedereen toegankelijk maken. Er komt een klein winkeltje in! Om dat plan te realiseren, gaan we binnenkort een crowdfundingactie starten. Binnenkort leest u hierover meer.

Tamar Frankfurther.

 

Uit: de Westerpost van 19 april 2017.

 

Veerponten Nieuwe Meer

 

Van half april tot half oktober varen er twee veerponten over het Nieuwe Meer van en naar het Amsterdamse Bos: Veerpont Nieuwe Meer en fiets- en voetveerpontje 'Ome Piet'. Hieronder vind je meer informatie over beide veerponten.

 

Sample Image
Veerpont Helena op het Nieuwe Meer.

 

Veerpont Nieuwe Meer


De veerpont vaart tussen de noordelijke oeverlanden van het Nieuwe Meer (bij Paviljoen Aquarius) en de Meerkade in het Amsterdamse Bos.

Vaarseizoen 2017
De veerpont over het Nieuwe Meer vaart op zondagen van 15 april t/m 15 oktober en op Tweede Pinksterdag tussen 12:00 en 18:00 uur. De afvaart is ongeveer elk kwartier. De veerpont is in bedrijf van eind april tot half oktober 2017.

Kosten enkele reis
■ Volwassenen € 1,00

■ Kinderen € 0,50

■ Fietsen en kinderwagens € 0,50

■ Bakfietsen € 2,50

■ Kinderen tot 4 jaar en huisdieren kunnen gratis mee onder begeleiding

Deze veerpont wordt verzorgd door Rederij Oeverloos.

Fiets- en voetveerpontje 'Ome Piet' van Amsterdamse Bos naar Badhoevedorp - Nieuwemeerdijk

Dit veerpontje is een initiatief van de Buurtvereniging Nieuwe Meer. De pont heeft de naam gekregen van de laatste pontbaas Pieter Eilander (1906-1993) 'Ome Piet'. In combinatie met de veerpont over het Nieuwe Meer kun je nu een rondje Nieuwe Meer maken. Of op een snelle en veilige manier van en naar Badhoevedorp en/of Schiphol gaan, lopend of op de fiets.

Vaarseizoen
Het pontje Ome Piet vaart van 15 april t/m 15 oktober op zaterdagen van 12:00 tot 18:00 uur en op zon- en feestdagen van 11:00 tot 19:00 uur. Van half april t/m half oktober.

Kosten
Enkele reis volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar € 0,50 inclusief fiets

Kinderen tot 5 jaar onder begeleiding en kinderwagens mogen gratis mee

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van veerpontje 'Ome Piet'. Tel: 06-24529486, e-mail: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken

 

Van: http://www.amsterdamsebos.nl/attracties/veerpont/